Vlaanderenis werk

Logopedie

Contactgegevens

Klik onderaan door op de specifieke medewerker
Contacteer via e-mail


Logopedie

Logopedie staat voor de behandeling van communicatieproblemen. Het veld is onderverdeeld in een aantal aandachtsgebieden: stem, taal, eten en drinken, adem, gehoor en spraak.
Het doel van logopedie is om de levenskwaliteit van een persoon met een stoornis op vlak van stem, spraak, taal, cognitie, communicatie en/of slikken zo aangenaam mogelijk te maken.

Logopedisten zijn werkzaam op verschillende zorgeenheden: Intensieve Zorg, Hartbewaking & Beroertezorg, Acute en Sp-neurologie, (Interne liaison) geriatrie, Geriatrisch dagziekenhuis en in het revalidatiecentrum waar ambulante zorg verleend wordt in een multidisciplinaire aanpak.

De logopedisten maken deel uit van een multidisciplinair team (arts, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten) dat ambulante of gehospitaliseerde neurologische en/of geriatrische revalidatie aanbiedt.

Een consultatie van de logopedist wordt gevraagd bij personen die moeizaam eten of communicatiemoeilijkheden ondervinden. Door middel van logopedisch onderzoek wordt een diagnose gesteld, gevolgd door een behandelplan. Hierbij wordt rekening gehouden met de medische, persoonlijke en sociale situatie van de persoon.

Moeilijkheden kunnen zich voordoen na een neurologische aandoening zoals een CVA (beroerte) of door neurodegeneratieve ziekten zoals o.a. de ziekte van Parkinson, ALS, MS. Ook door een zenuwontsteking, een ongeval, na een operatie of door veroudering kunnen problemen ontstaan.

Visie

De visie van het ziekenhuis ‘zorg met een hart’ is voelbaar in de werking van de dienst logopedie. De logopedisten hebben steeds aandacht voor zowel persoonlijke als omgevingsfactoren om het revalidatiedoel - verbetering van de levenskwaliteit - te behalen.

De dienst logopedie vindt specialisatie belangrijk. Via interne en externe bijscholingen, postgraduaten en de kennis van de wetenschappelijke richtlijnen die er voor logopedie bestaan, trachten de logopedisten steeds mee te zijn met de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Enkele projecten van de dienst logopedie in de kijker:

Communicatiebox

De box is een “eerste hulp bij communicatieproblemen” en kan al gebruikt worden nog voor de logopedisten gestart zijn met een eerste onderzoek.

In geval van communicatieproblemen (na beroerte, door anderstaligheid, bij een dove of slechthorende persoon,…) kan de verpleegkundige gebruik maken van materialen om de communicatie te ondersteunen.

Mondzorg

Tijdens de hospitalisatie schenken we voldoende aandacht aan een goede mondhygiëne. De dienst logopedie zet hier haar schouders onder.

Brochure slikstoornissen

Wanneer een persoon met een slikstoornis het ziekenhuis verlaat, krijgt hij/zij een slikadvies mee van de logopedist. Dit kan worden aangevuld met een slikbrochure, speciaal ontwikkeld om de persoon en zijn/haar omgeving praktisch te informeren. Ook de woonzorgcentra en artsen uit de buurt hebben een digitale versie van deze brochure ontvangen.

Dementiekoffers

De dienst logopedie zet ook onder dit project haar schouders.

Laatste wijziging: 14.10.2022