Vlaanderenis werk

ZE21 Heelkunde en beweging

Contactgegevens

09 310 18 21 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Bezoekuren:
van 14.00 tot 20.00 uur

ZE21 Heelkunde en beweging

Welkom op Zorgeenheid 21 (Heelkunde en beweging). Op onze zorgeenheid kan je terecht voor traumatologie, orthopedie en fysische geneeskunde. Multidisciplinaire samenwerking tussen verpleging, kine, ergo en de sociale dienst zorgen voor een zo snel mogelijk herstel en revalidatie. Daarnaast komen op onze zorgeenheid patiënten terecht met gynaecologische, urologische, neus-keel-oor-aandoeningen en voor tandheelkundige ingrepen. Tot slot beschikt zorgeenheid 21 ook over enkele bedden voorzien voor de chronische pijnkliniek.

Meebrengen bij een geplande opname

 • Uw identiteitskaart
 • Uw eID of kleefvignetten van uw ziekenfonds
 • Het telefoonnummer van een contactpersoon tot wie wij ons kunnen richten tijdens uw verblijf
 • Naam en adres van uw huisarts
 • Badge of aangifteformulieren hospitalisatieverzekering
 • Geneesmiddelen die u geregeld inneemt of in de voorbije dagen hebt ingenomen (graag in originele verpakking)

Voor personen met een buitenlandse domicilie

 • een garantieverklaring
 • een document E111 of E112
 • de Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK)

Bij een opname als gevolg van een arbeidsongeval

 • naam, adres en telefoon van de werkgever
 • naam en adres van de arbeidsongevallenverzekering
 • polisnummer van de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever

Voor de apotheek

Het attest van het ziekenfonds voor geneesmiddelen waarvoor een goedkeuring tot terugbetaling bekomen werd.

Persoonlijke verzorging

 • Toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, scheergerief, kam, tandenborstel en tandpasta,..)
 • Aangepaste kledij (kamerjas, nachtkledij, ondergoed, pantoffels,…)

Waardevolle voorwerpen

U brengt best geen waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal van eigendommen van de patiënten. Wordt u tijdens uw verblijf, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, toch het slachtoffer van een diefstal, verwittig dan zo snel mogelijk de hoofdverpleegkundige.

Uw kamernummer

Vermeld aan uw bezoek steeds uw volledige kamernummer: dus zowel het blok, de verdieping als de kamer. Bijvoorbeeld: C3.301. C staat voor het blok, 3 is het verdiep, 301 is het kamernummer. Als u enkel het kamernummer doorgeeft, zijn er verschillende mogelijkheden op andere verdiepen.

Ontslag

 • De arts die u behandelt, beslist wanneer u het ziekenhuis mag verlaten.
 • Voor u vertrekt, krijgt u eerst nog een aantal adviezen. Dit is praktische informatie over uw medicatie, dieet, controlebezoek bij de huisarts of behandelende arts + rx controle, organisatie van de thuiszorg….
 • Voor uw huisarts krijgt u een beknopt medisch verslag mee. Een uitgebreider rapport wordt hem later toegestuurd.
 • Overhandig aan de verpleging de nodige formulieren om te vullen voor het ziekenfonds (attest arbeidsongeschiktheid) of de hospitalisatieverzekering.
 • U mag het ziekenhuis nooit verlaten zonder toestemming van uw behandelende arts. Gebeurt dit om een of andere reden toch, dan moet u een verklaring ondertekenen dat u op eigen verantwoordelijkheid handelt.

Laatste wijziging: 30.01.2020