Vlaanderenis werk

Slaapkliniek

Contactgegevens

Slaapkliniek

In AZ Alma werken verschillende diensten (longziekten, NKO-heelkunde en stomatologie) nauw samen om slaapproblemen en snurken te diagnosticeren en behandelen.

Op de dienst neus, keel- en oorziekten wordt specifieke aandacht besteed aan de doorgankelijkheid van de bovenste lucht (neus en keel) en aan snurken. Tijdens de consultatie zal de NKO-arts reeds een grondig onderzoek verrichten van de neus, mond en keel (= naso- en laryngoscopie). Hierbij wordt met een kleine camera de luchtweg in detail bekeken.

Vervolgens zal een afspraak gemaakt worden voor een ‘slaapendoscopie’ (DISE). Dit onderzoek vindt plaats op het operatiekwartier via een dagopname (de duur wordt beperkt gehouden tot 2 à 3 uur opname). Via een infuus wordt medicatie toegediend waardoor u kort (15 min) zult slapen en snurken. Tijdens dit onderzoek wordt opnieuw met een camera gekeken op welk niveau (of niveaus) het probleem van snurken en obstructie van de luchtweg zich afspeelt. Alzo kan een behandeling op maat opgestart worden. Na het onderzoek mag u het ziekenhuis verlaten. Er zal een controle afspraak meegegeven worden om de resultaten te bespreken.

Op de dienst pneumologie (longziekten) kan een polysomnografie (slaaponderzoek) worden gepland om slaapapnoesyndroom (OSAS) te diagnosticeren. Tijdens dit onderzoek worden verschillende metingen uitgevoerd tijdens de slaap (EEG, ECG, luchtstroom, ademhalingsbewegingen, geluid, etc.). Deze metingen worden uitgelezen en nagekeken door de arts. Op basis van deze resultaten kan slaapapnoesyndroom worden weerhouden.

Op de dienst stomatologie (MKA) wordt een mandibulair repositie-apparaat gemaakt als één van de mogelijke behandelingen van snurken en OSAS.

Laatste wijziging: 12.05.2021