Vlaanderenis werk

Zorgmeldpunten Ertvelde en Knesselare krijgen aangepaste uren maar blijven open

20 april 2020 / COVID-19

De Huisartsenwachtpost Meetjesland en AZ Alma benadrukken dat zowel het hoofdtriagecentrum aan de Spoedgevallendienst van AZ Alma in Eeklo, als de perifere zorgmeldpunten in Ertvelde en Knesselare open blijven.

Corona zorgmeldpunt

In de pers verschijnen berichten over de sluiting van zorgmeldpunten, maar de Huisartsenwachtpost Meetjesland en AZ Alma benadrukken dat zowel het hoofdtriagecentrum aan de Spoedgevallendienst van AZ Alma in Eeklo, als de perifere zorgmeldpunten in Ertvelde en Knesselare OPEN blijven. Sinds vandaag gelden in Ertvelde en Knesselare wel aangepaste openingsuren (enkel op afspraak) van 14 tot 17 uur (en niet langer vanaf 10 uur), zowel voor de arts ter plaatse als voor de arts die de huisbezoeken aflegt. Voor het triagepunt en de zorgmeldpunten in Eeklo zijn er geen wijzigingen, daar blijft met 24 uur op 24 open, 7 dagen op 7, bij voorkeur met een afspraak maar het kan ook zonder, via de triagearts.

We zien een licht dalende trend in het aantal patiënten met een (vermoeden van) COVID-19-besmetting die zich aanmelden: momenteel noteren we er zo'n 100 per dag, in het weekend ligt dit iets hoger. Maar de druk op het zorgpersoneel (hier de huisartsen en onthaalmedewerkers) blijft hoog. We zien ook dat de fysieke toestand van de patiënten die zich aanmelden almaar ernstiger is. Het is dan ook goed om weten dat de exitstrategie is ingezet, maar dat de triagecentra niet definitief zullen sluiten. Ze worden hoogstens 'on hold' gezet om direct te kunnen activeren bij een eventuele opflakkering van het nieuwe coronavirus. In Eeklo werden de zorgmeldpunten in het Almahuis (rechtover het triagecentrum) wel gesloten, maar een verdere afbouw gebeurt nog niet en zal steeds in overleg tussen AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland gebeuren.

Voor de patiënt spelen deze wijzigingen nauwelijks mee, de werkwijze blijft dezelfde: bel eerst de eigen huisarts of de huisarts van wacht via 1733. Als de huisarts een onderzoek noodzakelijk acht, geeft hij het nummer van het callcenter en kan de patiënt een afspraak maken in een triagecentrum of voor een huisbezoek. De plaats wordt toegekend op basis van postcode en/of drukte van het moment.

Houd intussen onverminderd de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht