Vlaanderenis werk

We vechten graag voor u, niet mét u

31 maart 2023 / Nieuwsberichten

Agressie is een toenemend maatschappelijk probleem. Ook binnen onze muren moeten we melden dat onze zorgverleners het slachtoffer zijn geworden van agressoren. Daarom hebben we onze anti-agressiecampagne opnieuw gelanceerd.

Knipsel

Zoals u (misschien) eerder in de media kon lezen, heeft de zorgsector op korte tijd enkele opstoten van agressie moeten verwerken: van respectloze verwijten en bedreigingen tot slagen en verwondingen, met werkonbekwaamheid tot gevolg. Dat kunnen wij als zorginstelling nóóit dulden.

Agressieve daden vragen om harde (ant)woorden. Met de alleszeggende boodschap ‘We vechten graag voor u, niet met u’ willen we duidelijk maken dat verbale en fysieke agressie tegen hulpverleners onder geen enkel beding kan goedgekeurd worden. Om onze noodkreet en onze resolute neen tegen agressie kracht bij te zetten, hebben we een affichecampagne ontwikkeld. Echte modellen én realistische make-up incluis.

Aan de brainstormtafel zaten zorggroepmanager Danny Claeys, hoofdverpleegkundigen van de dienst Spoedgevallen Lode D’haenens en Simon Van Paemel. Geert De Muynck, manager Preventie, bewaking en milieu zorgde er mee voor dat de affiches in elke ruimte een plekje kregen en dat het campagnebeeld maandelijks wisselt, zodat we de boodschap nooit uit het oog verliezen. “Als preventieadviseur is het mijn taak om medewerkers, artsen en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen tegen de mogelijke risico’s verbonden aan hun activiteiten. De redenen hiervoor zijn even eenvoudig als belangrijk: enerzijds het welzijn en de fysieke gezondheid behouden, anderzijds werkonbekwaamheid voorkomen. Hierin mogen we de impact van verbale en fysieke agressie niet onderschatten. We mogen nooit doen alsof het erbij hoort. Sommige zorgverleners durven nochtans wel zo denken: ‘Patiënten die dit doen, zijn ziek, maar het gebeurt nu eenmaal’. Maar niets is minder waar. Het gevaar hierbij is dat je er te makkelijk overheen stapt. Je moet alert blijven als zorgverstrekker en dit nooit normaal gaan vinden.”

De vijf modellen zijn uiteraard niet lukraak gekozen. Carole Buyse (verpleegkundige), Lisa De Wispelaere (secretariaat Spoedgevallen), Sander Degenhart en Karen Claeys (Centrale Afdelingslogistiek), Ives De Pauw (verpleegkundige) en Thomas Regelbrugge (dienst Inschrijvingen) hebben allen (on)rechtstreeks al in aanraking gekomen met vormen van agressie. Sander: “Binnen AZ Alma wel de bekende grote mond en dwingende tonen mogen ontvangen. Anderzijds heb ik gelukkig nog weinig andere vormen van geweld gemerkt, maar vanuit mijn werkervaring in de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg, heb ik wel voorbeelden. Daarom vond ik het fijn om mee het gezicht te mogen zijn van deze campagne.”

De modellen zijn gemaquilleerd door collega-vroedvrouw Jacqueline Godts, die naast haar zorgberoep voortbouwt aan haar passie voor schoonheidszorg bij Oceans Beauty.

Nieuwsoverzicht