Vlaanderenis werk

Slaapapneu-syndroom vergt multidisciplinaire aanpak

18 juni 2018 / Symposia

Het team van de slaapkliniek van AZ Alma organiseerde een boeiend symposium over de multidisciplinaire aanpak van slaapapneu-syndroom.

Az Alma Symposium Slaapapneu

Slaapapneu-syndroom is een frequente aandoening. De impact van deze ziekte op het dagdagelijks leven van de patiënt is bijzonder groot. De cardiovasculaire gevolgen van een niet behandeld slaapapneusyndroom zijn vaak zeer ernstig. Een tijdige en correcte diagnose gevolgd door een adequate therapie zijn belangrijk. Zowel diagnosestelling als therapie vergen een multidisciplinaire benadering.

Sprekers waren dokter Hans Jonnaert, arts-specialist in de pneumologie, dokter Katrijn Van Assche arts-specialist in de pneumologie, dokter Evelyne Van Houtte, arts-specialist in de otorinolaryngologie, dokter Jan Verdonck, arts-specialist in de otorinolaryngologie, dokter Peter Bouvry, arts-specialist in de mond-, kaak-, en aangezichtschirurgie en ten slotte Sofie Van De Steene en Hermelien Vanhoren, diëtisten AZ Alma. Samen zijn zij de drijvende krachten van onze slaapkliniek.

Nieuwsoverzicht