Vlaanderenis werk

Respecteer de breng- en afhaalmomenten was voor patiënten

31 maart 2020 / COVID-19

Het bezoekverbod aan gehospitaliseerde patiënten is een maatregel die veel mensen hard treft. Daarom neemt AZ Alma tal van initiatieven om dat leed wat te verzachten.

Onthaal atrium

Het bezoekverbod aan gehospitaliseerde patiënten is een maatregel die veel mensen hard treft. Daarom neemt AZ Alma tal van initiatieven om dat leed wat te verzachten: er zijn zes dagen op zeven breng- en afhaalmomenten voor was en andere persoonlijke spullen, we zorgen voor videochat-momenten bij patiënten die niet zo goed met een smartphone overweg kunnen en onze zorgverstrekkers proberen het de mensen zo aangenaam mogelijk te maken.

Maar zo'n breng- en afhaalmoment is intern een hele organisatie, daarom is het belangrijk dat de afgesproken uren (zie hieronder) gerespecteerd worden. Nu gebeurt het te vaak dat familieleden of mantelzorgers buiten die bijna dagelijkse momenten toch nog langskomen met was of persoonlijke spullen. En dat willen we vermijden.

De verse was en persoonlijke spullen kunnen gebracht worden door familie of een mantelzorger en aan het onthaal afgegeven worden, NIET op de zorgeenheid. Dit kan enkel en alleen:

  • van maandag t.e.m. zaterdag van 9 tot 11 uur;
  • op dinsdag, donderdag en zaterdag ook van 18 tot 19 uur.

Een onthaalmedewerker zal op die momenten de aangebrachte zaken in ontvangst nemen en zal er telefonisch voor zorgen dat de vuile was van de patiënt onmiddellijk naar beneden wordt gebracht en aan familie of mantelzorger wordt overhandigd. Respecteer ook hier de afstand met het personeel achter de onthaalbalie en met de andere familieleden die iets komen brengen/halen. De propere was en ander gerief wordt dan ineens meegenomen naar de patiëntenkamer. Om geen misverstanden te hebben worden de zakken steeds getekend met een patiëntenetiket of een etiket met minimaal naam en geboortedatum. Mogelijks besmette was dient gewassen te worden op minimum 60 graden.

Houd de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht