Vlaanderenis werk

Het gezicht van de zorg: de verpleegkundige op Intensieve Zorg

12 april 2020 / COVID-19

Wie zijn de mensen die nu al weken de strijd aanbinden tegen het nieuwe coronavirus? Wie zijn de helden voor wie u witte lakens uithangt en ’s avonds om 20 uur op straat applaudisseert? De komende dagen tonen wij u het gezicht van de zorg in AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland.

5

Elke dag wordt in de strijd tegen het nieuwe coronavirus de klemtoon gelegd op het belang en de bezetting van de bedden op Intensieve Zorg en op de capaciteit om patiënten te kunnen beademen. In AZ Alma werd snel duidelijk dat de negen posities op IZ niet zouden volstaan en werd een tweede IZ op de pré-narcoseafdeling aan het Operatiekwartier klaargemaakt. Op beide IZ-afdelingen komen enkel besmette COVID-19-patiënten.

Eén van de verpleegkundigen in het team van hoofdverpleegkundige Tom Spanhove en medisch diensthoofd dokter Stephanie Van Peteghem is Patricia Neerinck. Zij beseft dat dit nu ongewone omstandigheden zijn: “We hebben in onze opleiding wel geleerd om met besmettingen om te gaan, maar dat ging tot dusver bijna altijd om solitaire gevallen. Dit is heel iets anders, dit is immens.”

“Het was even slikken toen we beseften wat op ons af ging komen, maar er werd snel gehandeld op de afdeling door de maatregelen die genomen werden en de voorbereidingen die we konden treffen”, vertelt Patricia. “We zagen op onze dienst plots een ware metamorfose, van alles clean naar alles besmet. Ook wij zijn bang om besmet te raken maar het besef dat de zorg moet verstrekt worden is nu groter dan ooit. Plots kregen we de grote toestroom van mensen die naar adem snakken, angstig zijn aan de telefoon naar huis vlak voor ze in slaap gaan omdat ze niet weten voor hoelang. Het is heel erg zwaar, ook omdat de patiënten zelfs geen bezoek mogen/kunnen ontvangen. Dat maakt het heel lastig en emotioneel. Daarnaast zijn er de persoonlijke beschermingsmiddelen, die broodnodig én schaars zijn, maar die het werken wel bemoeilijken.”

“Neen, ik heb geen schrik voor het werk dat ik nu moet doen of voor extra shifts die moeten gedraaid worden”, onderstreept Patricia. “Ik ben wel bang voor de vele emoties waarmee we te kampen krijgen, dit zijn moeilijke momenten, maar gelukkig hebben we een sterk team waarbij we op elkaar kunnen rekenen. We kunnen de collega’s vertrouwen en we kunnen er ons hart eens luchten mocht dat nodig zijn. En dat vangnet wordt elke dag belangrijker.”

Op de foto in een toen nog lege IZ-box staat Patricia Neerinck derde van rechts.

Houd de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht