Vlaanderenis werk

Het gezicht van de zorg: de cohorteverpleegkundige

15 april 2020 / COVID-19

Wie zijn de mensen die nu al weken de strijd aanbinden tegen het nieuwe coronavirus? Wie zijn de helden voor wie u witte lakens uithangt en ’s avonds om 20 uur op straat applaudisseert? De komende dagen tonen wij u het gezicht van de zorg in AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland.

GVDZ cohorte

Al vrij snel besliste AZ Alma om één vleugel in het ziekenhuis om te vormen tot een cohorte-afdeling voor patiënten met een (vermoeden van) coronabesmetting. De keuze viel op de zorgeenheden ZE 21 en ZE 22 op de tweede verdieping. Vlug bleek dat deze beslissing de juiste was, want sinds de opening van de afdeling op 13 maart werden al honderden patiënten voor heel korte (wegens negatieve testresultaten) of langere periode opgenomen.

Hoofdverpleegkundige Steven De Cuyper en zijn collega’s Sabine De Vloo en Kevin Baeke geven toe dat het wel even slikken was toen hun vertrouwde chirurgische afdeling plots tot (internistische) cohorte-afdeling werd omgevormd. “Maar de angst en onzekerheid sloeg snel om, door vele mails met afspraken bleef iedereen op de hoogte van de aanpassingen en veranderingen”, zegt Steven. “We hebben met het team de koppen bij elkaar gestoken, we wisten dat we voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zouden krijgen en we zijn er met zijn allen voor gegaan. Dat is onze plicht, toch?”

“Het is echt een emotionele rollercoasters”, geeft Kevin toe. “De opstart was moeilijk. Het was een beetje zoeken voor iedereen, maar dat duurde niet lang. Met duidelijke afspraken en een goede taakverdeling waren we er klaar voor. En dat moest ook, want er lagen aanvankelijk slechts twee patiënten maar na enkele dagen waren we genoodzaakt het tweede deel van de afdeling te openen…”

“Zo’n afdeling opstarten vergt een grote voorbereiding. Je weet niet wat op je afkomt”, onderstreept Sabine. “Eigenlijk leven we van minuut tot minuut en wordt ons team bijgestuurd op basis van de bezetting. We zijn er vooral voor de patiënten, die vaak bang zijn of die angstig op hun uitslag wachten. Dat zijn heel emotionele momenten, zowel bij een positief als een negatief resultaat. Bij de ene is er onzekerheid over wat er gaat komen, bij de andere opluchting dat er geen besmetting is. We krijgen ook veel telefoontjes van de familie, wat begrijpelijk is vanwege het strikte bezoekverbod.”

“Hier wordt hard gewerkt. Ook het omgaan met extreem zieke mensen en met overlijdens valt zeer zwaar, maar gelukkig is de cohesie en de sfeer in ons team bijzonder goed. Dat helpt om hierdoor te komen”, besluiten ze alle drie.

Houd nog steeds de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht