Vlaanderenis werk

Het gezicht van de zorg (9): het Hallo-team

24 april 2020 / COVID-19

Wie zijn de mensen die nu al weken de strijd aanbinden tegen het nieuwe coronavirus? Wie zijn de helden voor wie u witte lakens uithangt en ’s avonds om 20 uur op straat applaudisseert? De komende dagen tonen wij u het gezicht van de zorg in AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland.

Hallo2

AZ Alma beseft dat het opgelegde bezoekverbod heel zwaar weegt, zowel voor de gehospitaliseerde patiënten als voor de familieleden op het thuisfront. Het gros van de patiënten kan dat isolement overbruggen door via de smartphone contact te houden, maar dat geldt niet voor iedereen. Daarom wil AZ Alma patiënten zonder smartphone die in sociaal isolement dreigen af te glijden, trachten op te beuren. We doen dit door hen (maximaal) twee- tot driemaal per week op regelmatige tijdstippen te helpen videobellen met familie of vrienden.

Hannah De Muynck (dienst Patiëntenbegeleiding, centraal op de foto met jeansvestje): “Sinds we het Hallo-team hebben opgestart, hebben we vlot zo’n 100 patiënten bereikt. We ontvangen voor alle diensten veel aanvragen, maar vooral voor diensten waar patiënten langer verblijven, zoals de (cohorte) geriatrie-afdeling, maar ook Intensieve Zorg, SP Neuro en de PAAZ-afdeling. En wanneer ons team niet aanwezig is, neemt - in dringende gevallen - een verpleegkundige van de cohortafdelingen of van IZ het van ons over.

Het project zien we dan ook als een warm gedragen team effort en dat vind ik helemaal geweldig. Want niet alle gesprekken zijn even luchtig en hoopgevend. Zo hebben we erg veel respect voor familieleden die een eenrichtingsgesprek voeren ten gevolge van sedatie, cognitieve problemen, fysieke zorgbehoevendheid of afasie (taalstoornis) bij de patiënt.
Bovendien kunnen we samen met het Palliatief Support team en Pastorale dienst ook afscheidsgesprekken of -rituelen plannen. Die vallen echt zwaar. Sommige familieleden vragen in dat geval naar een tastbare herinnering zoals een lokje haar of een foto.
Mooi dat kleine gebaren een wereld van verschil kunnen maken in tijden van afscheid nemen.
De moeilijke gesprekken worden gelukkig verzacht door grappige momenten, bijvoorbeeld wanneer een patiënt het principe van videobellen niet doorheeft en uit gewoonte de telefoon aan zijn oor houdt. Hilariteit alom bij de familie.

Het bestaan van ons team is ongelooflijk belangrijk voor de familie maar evenzeer voor de dienst Patiëntenbegeleiding en voor de verpleegkundige. Uit alle afdelingen voelen we een intense bekommerdheid en drang naar sociale opvolging van patiënten. Daar zijn we best wel trots op. Wat me ook opvalt, is het begrip, de verdraagzaamheid en het geduld dat de familie toont. Het doet deugd om zoveel dankbaarheid te voelen.
We horen soms wel wat remmingen bij de familie. Ze vrezen dat ze storen of dat we het te druk hebben. Daarom lanceren we graag nogmaals de oproep om ons te contacteren.”

Voorwaarden
Om overbelasting van onze service (en medewerkers) te voorkomen, mikken we in de eerste plaats op patiënten zonder smartphone die in sociaal isolement dreigen af te glijden.
Concreet? Stuur een mailtje naar hallo@azalma.be getiteld ‘Hallo AZ Alma’ met daarin je gsm-nummer en het tijdstip waarop je wenst gecontacteerd te worden. Erna volgt een praktisch mailtje met daarin alle afspraken over de geplande oproep met de patiënt die jij heel graag zou spreken. Houd je mailaccount in de gaten!

Heel graag tot 'ziens',

Het Hallo-team van AZ Alma

Houd intussen onverminderd de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn
  • Respecteer social distancing (1,5 meter)

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht