Vlaanderenis werk

Het gezicht van de zorg (14): Team Ziekenhuishygiëne

7 mei 2020 / COVID-19

Wie zijn de mensen die nu al weken de strijd aanbinden tegen het nieuwe coronavirus? Wie zijn de helden voor wie u witte lakens uithangt en ’s avonds om 20 uur op straat applaudisseert? De komende dagen tonen wij u het gezicht van de zorg in AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland.

Hygiene

In tijden van besmettingsgevaar zijn in het ziekenhuis alle blikken gericht op het Team Ziekenhuishygiëne. Dat team bestaat normaal uit ziekenhuishygiënist John Ryckaert en klinisch bioloog dokter Anne Piette, maar voor de aanpak van het nieuwe coronavirus kwam ook dokter Ada Mathys, assistent chirurg, de ploeg versterken. Om het belang van het Team Ziekenhuishygiëne te onderstrepen werd dokter Piette bijna volledig vrijgesteld door het labo om dit probleem het hoofd te bieden en kreeg John extra ondersteuning in zijn dagelijkse werking.

En dat is geen overbodige luxe gebleken, want de corona-pandemie was allesomvattend. “Maar eigenlijk waren we theoretisch al voorbereid op een pandemie”, verrast het team. “Toen destijds Ebola, de Mexicaanse Griep of die andere SARS-besmetting de kop opstaken, hebben wij een pandemieplan opgesteld. We dachten toen bij onszelf: waar zijn we eigenlijk mee bezig, de kans dat we dit ooit nodig zullen hebben, is heel klein. En kijk: een paar jaar later zijn we blij dat we onze voorbereidingen van toen over de cohortering, het kernteam, het opschalen van de isolatie,… nu onmiddellijk konden gebruiken.”

“Wij hebben één groot doel voor ogen: zo weinig mogelijk artsen, medewerkers en patiënten besmetten. Uit de testing die we reeds hebben gedaan in ons ziekenhuis is gebleken dat deze aanpak heeft gewerkt, want het percentage artsen en medewerkers dat in aanraking is gekomen met het virus is laag. Natuurlijk is zo’n plotse pandemie, gekoppeld aan een schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen, geen evidente zaak. En dan is het: nood breekt wet. Dan moeten we kijken voor aanpassingen met de beschikbare middelen. De media maken het ons in dat geval ook niet gemakkelijk. De beelden tonen vaak overshooting (gebruik van teveel PBM in die situatie) van beschermingsmiddelen, soms ook undershooting (gebruik van te weinig of verkeerde PBM). Wij moesten telkens de juiste standaard vinden, zodat het veilig is voor iedereen maar ook geen verkwisting van schaarse middelen. En dan gaan we bijvoorbeeld de schorten opnieuw wassen in plaats van weg te gooien, of dragen we de mondmaskers een beetje langer dan normaal.”

De drie van het Team Ziekenhuishygiëne beseffen de verantwoordelijkheid die in crisistijden zoals die van het nieuwe coronavirus op hun schouders rust. “Natuurlijk baseren wij ons in de eerste plaats op de richtlijnen die de overheid uitwerkt. Maar het bestrijden van het virus is niet alleen onze verantwoordelijkheid: wij geven advies over wat het beste is voor onze artsen, medewerkers en patiënten, maar zij moeten wel die richtlijnen volgen. Anders werkt het niet. Maar in AZ Alma hebben we met zijn allen hiervoor gevochten, dit was het resultaat van teamwork. En gelukkig maar, want wij vermoeden dat COVD-19 nog een tijdje ons leven zal meebepalen!”

Houd intussen onverminderd de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn
  • Respecteer social distancing (1,5 meter)

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht