Vlaanderenis werk

Het gezicht van de zorg (12): de huisartsenwachtpostcoördinator

29 april 2020 / COVID-19

Wie zijn de mensen die nu al weken de strijd aanbinden tegen het nieuwe coronavirus? Wie zijn de helden voor wie u witte lakens uithangt en ’s avonds om 20 uur op straat applaudisseert? De komende dagen tonen wij u het gezicht van de zorg in AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland.

Hawp

De aanpak van het nieuwe coronavirus en de opvang van de honderden patiënten met een (mogelijke) besmetting is de voorbije maanden op een heel vlotte manier verlopen. De dienst Spoedgevallen werd niet overspoeld, zoals aanvankelijk werd gevreesd, omdat er een buffer was opgebouwd met een prétriage en zorgmeldpunten, allen bemand door huisartsen en medewerkers van de Huisartsenwachtpost Meetjesland. Op een bepaald moment, één van de eerste weekends, waren zelfs veertig huisartsen per dag aan de slag. De coördinatie van de prétriage, de zorgmeldpunten en de telefooncentrale in de Huisartsenwachtpost Meetjesland was in handen van wachtpostcoördinator Tommy Sierens, voor wie het een heel drukke periode is geweest.

“Ik ben op 2 maart terug aan de slag gegaan na een weekje vakantie en ben sindsdien eigenlijk niet meer gestopt”, zegt Tommy. “Er zijn elke dag aanpassingen en wijzigingen door te voeren, er kwam ook steeds meer belasting op onze schouders. Gelukkig was er de vlekkeloze samenwerking met de dienst Spoedgevallen, waardoor we snel tot een uitgestippeld parcours kwamen dat de patiënten met (mogelijke) besmetting dienden te volgen. We hebben ze niet zomaar in het ziekenhuis gedropt, maar onze huisartsen zorgden letterlijk aan de deur van AZ Alma voor een eerste triage. Daarbij hielden we ook rekening dat patiënten met andere zorgnoden gescheiden van de mogelijke coronapatiënten konden de dienst Spoedgevallen bereiken.”

“Ik denk dat ik die vrijdag de dertiende (maart) niet gauw zal vergeten” benadrukt Tommy. “Het was de start van een hectisch weekend met meer dan 1.000 patiëntencontacten! Dat is meer dan het dubbele van normaal. Maar door dat weekend bleek dat we klaar waren om mogelijke andere golven op te vangen. Sindsdien werken we in Eeklo 24/7 en werden ook zorgmeldpunten in Ertvelde en Knesselare opgestart. De uitbouw daarvan stootte op geen tegenstand bij de huisartsen, die hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Ook bij de opstart van de telefooncentrale liep het vlot, mede door de gewaardeerde inbreng van enkele gemeentebesturen die personeel ter beschikking stelden om de afspraken te maken. De medische vragen worden uiteraard beantwoord door een telefoonarts die steeds ter beschikking is. Sommige chauffeurs van onze rijdende huisartsen zijn eveneens gedetacheerde medewerkers uit de gemeentebesturen.”

“Ik kan dit volhouden omdat ik met een paar uurtjes slaap voldoende nachtrust heb”, lacht Tommy. “Maar ook de vlotte samenwerking met algemeen directeur Rudy Maertens, met spoedhoofdverpleegkundige Lode D’Haenens en met mijn eigen voorzitter dokter Karel De Crem maakt het voor mij wel doenbaar. Ik heb met die mensen een zeer korte lijn en in tijden van urgentie is dat heel nuttig om snel te kunnen schakelen. Het is een droom om met hen samen te werken. En een complimentje van de collega’s doet ook wonderen, natuurlijk.”

Tommy Sierens looft eveneens de ongelooflijke inzet van het onthaal- en administratief personeel van de wachtpost, een team dat 24/7 een ongelooflijke flexibiliteit aan de dag legde. Hij wijst ook op de goede medewerking van het Rode Kruis, dat zorgt voor het onthaal van de patiënten zowel in Eeklo, Knesselare als Ertvelde. Ook die steun is onontbeerlijk voor een vlotte opvang. “In crisissituaties is er geen tijd om te aarzelen, je moet onmiddellijk en snel beslissingen nemen. Als de patiënten massaal voor de deur staan, moet je niet wachten om knopen door te hakken. Ik krijg het vertrouwen om dat te doen, en ik besef dat ik daarbij misschien wel eens op wat zere tenen heb getrapt, maar dat zal wel overgaan, zeker? Er zijn nu ergere dingen...”

Houd intussen onverminderd de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn
  • Respecteer social distancing (1,5 meter)

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht