Vlaanderenis werk

Het gezicht van de zorg (11): de psycholoog

28 april 2020 / COVID-19

Wie zijn de mensen die nu al weken de strijd aanbinden tegen het nieuwe coronavirus? Wie zijn de helden voor wie u witte lakens uithangt en ’s avonds om 20 uur op straat applaudisseert? De komende dagen tonen wij u het gezicht van de zorg in AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland.

Pat bgl

Het nieuwe coronavirus vergt heel veel uitzonderlijke inspanningen, zowel fysiek als mentaal, van onze artsen en medewerkers. Daarom werd al snel beslist dat er een vangnet moest komen voor medewerkers die even de nood voelden om hun hart te luchten, om te ventileren, om bij te praten of om eens uit te huilen. Dat vangnet wordt aangereikt door het Corona Support Team, waarin vooral medewerkers van de Dienst Patiëntenbegeleiding aan de slag zijn. Eén van hen is psycholoog Karen Vanhee, die daarmee aardig de handen vol heeft. Karen staat centraal op de foto.

“We beschikken over een Zorgtelefoon, die 7 op 7 bereikbaar is”, legt Karen uit. “Naar dat nummer kunnen medewerkers bellen voor ondersteuning in deze lastige periode. En daar wordt heel frequent gebruik van gemaakt, we zijn blij dat we daarin kunnen helpen. Daarnaast zijn er ventilatiesessies met de medewerkers die op de COVID-19-afdelingen (Intensieve Zorg, de cohorte-afdelingen) staan. Deze gesprekken vinden plaats in de oncolounge, waar we op een rustige manier kunnen samen zitten voor een babbel met enkele collega’s van één dienst. Op die sessies stellen we altijd dezelfde vragen: wat vind je het lastigst? Hoe houd je het vol? En wat helpt er om het vol te houden? Wie een individueel gesprek wenst, kan ons altijd opbellen of een afspraak maken voor een babbel in onze burelen.”

En de antwoorden die daarop komen, zijn vaak gelijklopend, stelt Karen vast. “De mensen hebben stress en zijn ongerust omwille van het besmettingsgevaar, de werkdruk maar ook de gewijzigde omstandigheden waarin ze aan de slag moeten gaan, baren hen zorgen: een nieuwe aanpak, andere collega’s, geen routine en een onbekende vijand.”

“Het lastigst vinden ze de angst om zelf besmet te geraken en daardoor de kans te lopen anderen, vooral hun dierbaren, te besmetten”, somt Karen op. “Maar bijna onmiddellijk valt ook het eenzame afscheid van patiënten iedereen zwaar. Het feit dat zo’n moment niet kan gedeeld worden met de naaste familie, zorgt voor extra spanning. Ook de veel intensere begeleiding van die familie is niet altijd evident. Gelukkig is die familie doorgaans heel begripvol en beseffen ze ook wel waarom een cohorte en de beperkende maatregelen noodzakelijk zijn. En daar proberen we als medewerkers van de Dienst Patiëntenbegeleiding een stuk uit handen te nemen van de zorg: met foto’s, een laatste videochat, een afscheidmoment (behalve op Intensieve Zorg),…”

“Op de vraag hoe ze het volhouden, krijgen we vaak te horen dat de steun van collega’s op de dienst of van andere diensten toch wel een heel grote opsteker zijn”, weet Karen. “En ook de ondersteuning van het Corona Support Team, met onze individuele gesprekken, de Zorgtelefoon, de non-stop bereikbaarheid,… wordt wel gewaardeerd. Die verbindende factor met de collega’s wordt ook genoemd als hulpmiddel om de crisis het hoofd te bieden.”

Karen, die sinds 2006 in AZ Alma werkt en nu voor de heftigste periode uit haar carrière staat, beseft heel goed dat na de coronacrisis ook veel oplapwerk zal nodig zijn en dat het Corona Support Team wellicht een langere levensduur zal kennen dan het eigenlijke virus: “Nu leven veel medewerkers op adrenaline en op de gezamenlijke drive om dit virus aan te pakken. Maar eens die motivatie wegvalt, zal er veel boven water komen, vrezen we op onze dienst. Maar we zullen er in alle geval klaar voor zijn!”

Houd intussen onverminderd de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn
  • Respecteer social distancing (1,5 meter)

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht