Vlaanderenis werk

Héél druk aan triagepunt maar toevloed blijft beheersbaar

15 maart 2020 / COVID-19

De angst voor het nieuwe coronavirus heeft het Meetjesland ook duidelijk in de greep. Zaterdag noteerde de Huisartsenwachtpost Meetjesland maar liefst 522 contacten, waarvan 180 telefonisch.

Corona triagetent

De angst voor het nieuwe coronavirus heeft het Meetjesland ook duidelijk in de greep. Zaterdag noteerde de Huisartsenwachtpost Meetjesland maar liefst 522 contacten, waarvan 180 telefonisch. Door extra bijbestaffing en door een intense maar heel vlotte samenwerking met de dienst Spoedgevallen bleef de toevloed van ongeruste Meetjeslanders beheersbaar.

Extra bestaffing nodig

Ook vandaag is het bijzonder druk aan de triagetent, die ter hoogte van de dienst Spoedgevallen van AZ Alma staat opgesteld. Het ziet ernaar uit dat de piek van zaterdag, met 522 contacten, zal overschreden worden. Ter vergelijking: de Huisartsenwachtpost Meetjesland krijgt op een ‘normaal’ weekend (tussen vrijdagavond en maandagochtend) in totaal zo’n 400 contacten te verwerken, nu werd dit aantal op één zaterdag overschreden.

De extra toevloed aan patiënten werd op de Huisartsenwachtpost opgevangen door extra bestaffing: 3 huisartsen bellen patiënten op, 2 huisartsen zien ‘normale’ patiënten in de wachtpost, 2 huisartsen werken in het zorgmeldpunt, 1 huisarts trieert aan de poort in de triagetent, 2 huisartsen zijn op de baan en nog eens 2 zijn standby om bij te springen. Het zorgmeldpunt bleef ook langer open dan voorzien en dat zal vandaag allicht ook zo zijn.

Cohorte-afdeling uitgebreid

Ook in AZ Alma neemt de drukte op de dienst Spoedgevallen en op de speciaal geopende cohorte-afdeling (14 plaatsen) stelselmatig toe. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de capaciteit van de cohorte-afdeling uit te breiden naar 28 plaatsen, hier komen de patiënten bij wie hospitalisatie nodig is en die getest zijn op het nieuwe coronavirus (maar waarvan de uitslag nog niet bekend is). Met deze uitbreiding wil AZ Alma anticiperen op een mogelijke extra toevloed van patiënten, zodat zij in de best mogelijke omstandigheden de nodige zorg kunnen krijgen.

Door de goede samenwerking tussen de Huisartsenwachtpost en AZ Alma is de situatie ondanks de drukte beheersbaar en onder controle. Er wordt aan de patiënten die zich komen aanmelden wel gevraagd om eerst contact op te nemen met de eigen huisarts of 1733, daarna een telefonische bevraging door een huisarts af te wachten en op basis van dat gesprek al of niet naar het triagepunt in AZ Alma te komen. Kom dus niet zonder dit voorafgaand traject naar het triagepunt!

Belangrijk is ook dat u alleen komt
als dat mogelijk is. Eventuele begeleiders of partners kunnen buiten de triagezone en buiten het zorgmeldpunt op u wachten en hoeven niet mee naar binnen te komen, behalve bij kinderen natuurlijk.

Paniek is dus nergens voor nodig, onheilsberichten op sociale media die gebaseerd zijn op geruchten kunnen we op dit moment missen als kiespijn.

Richtlijnen tegen verdere verspreiding blijven gelden

  • Intussen blijven de richtlijnen in de strijd tegen de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus gelden:

    Was regelmatig je handen met water en zeep.
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
  • Vermijd handen geven.
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn.

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op azalma.be of huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht