Vlaanderenis werk

Héél druk aan triagepunt maar toevloed blijft beheersbaar

15 maart 2020 / COVID-19

De angst voor het nieuwe coronavirus heeft het Meetjesland ook duidelijk in de greep. Zaterdag noteerde de Huisartsenwachtpost Meetjesland maar liefst 522 contacten, waarvan 180 telefonisch.

Corona triagetent
Nieuwsoverzicht