Vlaanderenis werk

Geen mondmaskerplicht meer in AZ Alma

26 april 2023 / COVID-19

Naar aanleiding van het dalen in risiconiveau van 2 naar 1 stelde het team Ziekenhuishygiëne een aanpassing aan het mondmaskerbeleid in het ziekenhuis voor. Deze richtlijnen gaan onmiddellijk in.

Nieuwsbericht Geen mondmaskerplicht meer in AZ Alma

Patiënten en bezoekers

Patiënten en bezoekers dienen niet langer verplicht een chirurgisch mondmasker te dragen in het ziekenhuis. Wel wordt aan bepaalde groepen gevraagd om toch nog een chirurgisch mondmasker te dragen:

  • Patiënten/bezoekers met een lage immuniteit of een zwakke algemene gezondheidstoestand (om zichzelf te beschermen).
  • Patiënten/bezoekers die respiratoire symptomen vertonen als: hoesten, niezen, keelpijn of kortademigheid.
  • Wanneer men op bezoek is bij oncologische patiënten, bij kwetsbare personen of bij een patiënt die COVID-positief is.

Basisregel: voel je je veiliger bij het dragen van een mondmasker, dan mag dat uiteraard altijd.

Artsen, medewerkers en vrijwilligers

Geen algemene mondmaskerplicht meer.

Het dragen van een mondmasker wordt wel nog aanbevolen bij alle zorgcontacten, maar is enkel nog verplicht in specifieke situaties:

  • Bij contact met een patiënt met een lage immuniteit, zwakke algemene gezondheidstoestand of respiratoire symptomen.
  • Bij contact met een patiënt op Intensieve zorg.
  • Indien je als zorgverlener zelf respiratoire symptomen hebt.

Bij een patiënt in isolatie gelden de richtlijnen op de isolatiekaart.

Nieuwsoverzicht