Vlaanderenis werk

Cuberdon met de “c” van COVID-19 en corona

13 oktober 2020 / Nieuwsberichten

De Stuurgroep Q&S duidde voor de periode maart-september zeven personen of teams aan die een Gouden Cuberdon in ontvangst mochten nemen. “Maar eigenlijk hadden 1.500 beeldjes kunnen uitreiken”, zegt Els De Volder, manager Kwaliteit, Lean en Innovatie, “want iedereen in het ziekenhuis heeft zijn uiterste best gedaan tijdens de eerste coronagolf om onze patiënten, zichzelf en AZ Alma veilig door die periode te loodsen. Maar uiteindelijk werden zeven beeldjes toegewezen aan personen of teams, die een bijzondere nominatie verdienden in de COVID-19-periode.”

GC dokter Gouwy 2

Dokter Stefaan Gouwy, medisch directeur en voorzitter van het COVID-19 Kernteam. Motivatie van de Stuurgroep Q&S: “Uw leiderschap en sturende coördinatie heeft ons, AZ Alma veilig door de COVID-19-periode geloodst.”

GC team Z Hygiene 2

Team Ziekenhuishygiëne (dokter Anne Piette, dokter Ada Matthys en John Ryckaert). Motivatie van de Stuurgroep Q&S: “Door uw leiderschap, de steeds accurate informatie (concreet doorvertaald voor AZ Alma) en het heel frequent maar snel schakelen na de vele updates door Sciensano hebben jullie AZ Alma veilig door de COVID-19-periode geloodst.”

GC team HAWP

Wachtpostcoördinator Tommy Sierens en de Huisartsenwachtpost Meetjesland. Motivatie van de Stuurgroep Q&S: “De vlotte samenwerking tussen de Huisartsenwachtpost, de dienst Spoedgevallen en het triagecentrum heeft in de COVID-19-periode ertoe geleid dat de druk van patiënten IN AZ Alma beheersbaar bleef.”

GC team IZ

Team Intensieve Zorg, zowel verpleegkundig als medisch, inclusief het team dat op de extra-IZ op Prénarcose stond. Motivatie van de Stuurgroep Q&S: “Zij verdienen deze erkenning omwille van de grote permanentie en goede/adequate zorg van de artsen (met soms heel innovatieve of efficiënte tussenoplossingen), de goede zorg voor onze patiënten door het verpleegkundig team, het bijstaan/ondersteunen van andere collega’s die minder ervaren waren met de IZ-pathologie en dat in vaak moeilijke omstandigheden door de zware pakken en Persoonlijke Beschermingsmiddelen.”

GC team HBBZ

Team Hartbewaking-Beroertezorg (verpleegkundig en medisch). Motivatie van de Stuurgroep Q&S: “Dit team verdient deze erkenning omwille van alle inspanningen die de artsen en het verpleegkundig team geleverd hebben tijdens de COVID-periode, de grote permanentie en goede/adequate zorg van de artsen (een grote dank u wel ook voor alle inspanningen rond de opleidingen, dokter Sylvie Van Peteghem), de goede zorg voor onze patiënten door het verpleegkundig team, het bijstaan/ondersteunen van andere collega’s die minder ervaren waren met IZ-HBBZ-pathologie, en dat in vaak moeilijke omstandigheden en met pathologieën die ook voor het team minder alledaags waren.”

GC Mag Distributie

Team Magazijn en distributie. Motivatie van de Stuurgroep Q&S: “Deze erkenning gaat verdiend naar dit team voor alle inspanningen die werden geleverd tijdens de COVID-19-periode, meer bepaald het rigoureus bijhouden van de stock, scherpte, alertheid, speak up, het overal en tijdig aanbrengen van de nodige materialen en het creatief meedenken naar oplossingen in momenten van PBM-schaarste.”

GC prcomm

Tenslotte het Team PR & Communicatie (Marc Van Hulle en Pam Vereecke). Motivatie van de Stuurgroep Q&S: “Voor de correcte, leesbare, duidelijke en tijdige communicatie, zowel intern als extern tijdens de volledige COVID-19-periode."

Eigenlijk hadden we 1.500 Gouden Cuberdons kunnen uitreiken

Els De Volder, manager Kwaliteit, Lean en Innovatie
Nieuwsoverzicht