Vlaanderenis werk

Bezoekregeling blijft (voorlopig) behouden, maar geen bezoek bij COVID-19-patiënten

15 oktober 2020 / COVID-19

AZ Alma zit momenteel, net als de andere Belgische ziekenhuizen in fase 1A van het federaal noodplan. Dit heeft momenteel nog geen impact op de huidige bezoekregeling.

Cohorteafdeling gang

Het bezoek moet wel uit de bubbel van de patiënt komen, een mondmasker (zonder ventiel!) dragen, afstand houden en handen ontsmetten. Het bezoek is elke dag van 14 tot 18 uur welkom, meldt zich vooraf aan in het Atrium en vult er verplicht een registratieformulier in.

  • 1 bezoeker per dag die dagelijks kan wisselen op de gewone afdelingen
  • 1 bezoeker per dag die maximum met 1 andere persoon in dezelfde week kan wisselen op geriatrie
  • beide ouders mogen op bezoek komen op pediatrie, bij dagopname is slechts één ouder toegelaten
  • partner en kinderen op materniteit
  • bezoek op Hartbewaking-Beroertezorg en Intensieve Zorg beperkt
  • bezoek op Spoedgevallen is toegelaten, maar men kan verzocht worden naar buiten te gaan bij grote drukte

Sinds gisteren is een cohorte-afdeling voor COVID-19-patiënten geopend. Op die cohorte en bij COVID-19-patiënten op Intensieve Zorg is GEEN BEZOEK toegelaten (m.u.v. patiënten in palliatieve setting). Wij hopen op uw begrip, maar we laten de patiënten niet aan hun lot over!

We herstartten inmiddels het project 'Hallo@azalma', waarbij we zorgen voor telefonisch contact in woord en beeld (videobellen) met de familie of vrienden, en dit twee tot drie keer per week. Zorg met een hart blijft nu eenmaal in ons DNA geworteld!

Nieuwsoverzicht