Vlaanderenis werk

Bericht aan alle inwoners van het Meetjesland: AZ Alma start gewone werking met mondjesmaat op

30 april 2020 / COVID-19

Na bijna twee maanden van geschrapte consultaties en ingrepen wil AZ Alma de gewone werking met mondjesmaat heropstarten. Vanaf 4 mei zullen al op beperkte schaal dringende consultaties en ingrepen plaats vinden.

Wachten op pt2

Na bijna twee maanden van geschrapte consultaties en ingrepen wil AZ Alma de gewone werking met mondjesmaat heropstarten. Vanaf 4 mei zullen al op beperkte schaal dringende consultaties en ingrepen plaats vinden. Week per week zullen we evalueren hoe we onze activiteiten verder zullen uitbreiden. Bezoek aan patiënten is tot nader order nog altijd niet toegestaan (behalve op materniteit, pediatrie en bij palliatieve patiënten).

Voor alle duidelijkheid: een bezoek aan de dokter voor consultatie of ingreep gebeurt onder heel strikte voorwaarden. De coronacrisis is nog niet voorbij en we willen een nieuwe opstoot te allen tijde voorkomen. Daarom geldt een aantal nauwlettend te volgen regels.

U komt voor een gewone consultatie?

 • U wordt op voorhand opgebeld en telefonisch gescreend door een secretariaatsmedewerker van de arts.
 • Die zal u bevragen naar COVID-19 gelinkte symptomen (verhoogde lichaamstemperatuur, hoesten, keelpijn, verminderde reuk- of smaakzin). Antwoord eerlijk.
 • Afhankelijk van uw antwoorden zal uw afspraak ingepland worden.
 • Volg de bewegwijzering rond IN- en UITgang op het ziekenhuisdomein en de instructies van ons personeel.
 • Breng zelf uw mondmasker (zonder ventiel) mee. Draag het correct, bedek mond en neus. Dit is verplicht om het ziekenhuis en de consultatieruimte te betreden!
 • Kom niet te vroeg voor uw afspraak, hooguit tien minuten op voorhand. We willen vermijden dat te veel mensen tegelijk in de wachtzaal plaatsnemen. Bent u té vroeg, wacht dan in uw wagen.
 • Behoud voldoende afstand aan de dienst inschrijvingen en in de wachtzaal.
 • Er worden maar twee consultaties per uur per arts gehouden.
 • Let op: breng geen begeleider mee, tenzij het echt niet anders kan (bij kinderen (-15 jaar) en bij hulpbehoevenden).
 • Ga voor het betreden van de consultatieruimte naar het dichtstbijzijnde toilet om eerst uw handen te wassen met water en zeep. Het dragen van eigen handschoenen is niet toegestaan.

Ter info: in onze polikliniek in Sijsele zijn enkel patiënten zonder symptomen van COVID-19 welkom.

U komt voor een dagopname?

 • Bij patiënten voor chirurgische dagopname: we willen zeker zijn dat u geen drager bent van het nieuwe coronavirus. Rekening houdend met de incubatieperiode is een recente test nodig. Laat u hiervoor minimaal 4 dagen, maximaal 7 dagen voor de geplande opnamedatum testen. Voor deze test neemt u contact op met uw huisarts, die u eventueel kan verwijzen naar de triagepost van Huisartsenwachtpost Meetjesland ter hoogte van onze dienst Spoedgevallen. Deze test gebeurt daar op afspraak. Is uw test positief dan zal uw arts-specialist met u beoordelen of de ingreep eventueel kan uitgesteld worden of toch kan doorgaan onder strikte voorwaarden. Is uw test negatief, dan kan uw ingreep gewoon doorgaan zoals gepland.
 • Volg de bewegwijzering rond IN- en UITgang op het ziekenhuisdomein en de instructies van ons personeel.
 • Breng zelf uw mondmasker (zonder ventiel) mee. Draag het correct, bedek mond en neus. Dit is verplicht om het ziekenhuis en de consultatieruimte te betreden!
 • Let op: breng geen begeleider mee, tenzij het echt niet anders kan (bij kinderen (-15 jaar) en bij hulpbehoevenden). De begeleider dient het ziekenhuis opnieuw te verlaten.
 • Houd bij gebruik van de liften voldoende afstand, maximum vijf personen per lift.

U komt voor een geplande bevalling?

 • We willen zeker zijn dat u geen drager bent van het nieuwe coronavirus. Rekening houdend met de incubatieperiode is een recente test nodig. Laat u hiervoor minimaal 4 dagen, maximaal 7 dagen voor de geplande opnamedatum testen. Bij zwangere patiënten wordt gerekend vanaf de uitgerekende bevallingsdatum.
 • Voor deze test neemt u contact op met uw huisarts, die u eventueel kan verwijzen naar de triagepost van Huisartsenwachtpost Meetjesland ter hoogte van onze dienst Spoedgevallen. Deze test gebeurt daar op afspraak.
 • Afhankelijk van het resultaat van uw test zal uw gynaecoloog met u bespreken hoe het verdere verloop van de bevalling zal zijn en of uw partner hierbij kan aanwezig zijn.
 • Volg de bewegwijzering rond IN- en UITgang op het ziekenhuisdomein en de instructies van ons personeel.
 • Breng zelf uw mondmasker (zonder ventiel) mee. Draag het correct, bedek mond en neus. Dit is verplicht om het ziekenhuis te betreden!
 • Houd bij gebruik van de liften voldoende afstand, maximum vijf personen per lift.
 • Behoud voldoende afstand aan de dienst inschrijvingen.

U komt voor een geplande ziekenhuisopname?

 • Geplande hospitalisaties kunnen pas ten vroegste vanaf 11 mei.
 • Bij patiënten voor een geplande chirurgische ziekenhuisopname: we willen zeker zijn dat u geen drager bent van het nieuwe coronavirus. Rekening houdend met de incubatieperiode is een recente test nodig. Laat u hiervoor minimaal 4 dagen, maximaal 7 dagen voor de geplande opnamedatum testen. Voor deze test neemt u contact op met uw huisarts, die u eventueel kan verwijzen naar de triagepost van Huisartsenwachtpost Meetjesland ter hoogte van onze dienst Spoedgevallen. Deze test gebeurt daar op afspraak. Is uw test positief dan zal uw arts-specialist met u beoordelen of de ingreep eventueel kan uitgesteld worden of toch kan doorgaan onder strikte voorwaarden. Is uw test negatief, dan kan uw ingreep gewoon doorgaan zoals gepland.
 • Volg de bewegwijzering rond IN- en UITgang op het ziekenhuisdomein en de instructies van ons personeel.
 • Breng zelf uw mondmasker (zonder ventiel) mee. Draag het correct, bedek mond en neus. Dit is verplicht om het ziekenhuis te betreden!
 • Houd bij gebruik van de liften voldoende afstand, maximum vijf personen per lift.
 • Behoud voldoende afstand aan de dienst inschrijvingen.

AZ Alma rekent op uw medewerking en gezond verstand. Alleen zo kunnen we samen het nieuwe coronavirus verder indijken. Deze richtlijnen zijn beperkt geldig. Voor een actuele stand van zaken, raadpleeg onze website www.azalma.be of onze corona-app.

Houd intussen onverminderd de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

 • Was regelmatig je handen met water en zeep
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
 • Blijf thuis als je zelf ziek bent
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
 • Vermijd handen geven
 • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn
 • Respecteer social distancing (1,5 meter)

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht