Vlaanderenis werk

AZ Alma wuifde professor Jean-Pierre Baeyens uit

16 januari 2023 / Nieuwsberichten

AZ Alma nam afscheid van professor dokter Jean-Pierre Baeyens (80), arts-specialist in de geriatrie, die sinds 2012 in ons ziekenhuis aan de slag was.

Prof JP Baeyens
Profteam

Professor Baeyens startte in AZ Alma in eerste instantie als vervangend arts tijdens de vakantie van zijn dochter Hilde Baeyens, arts-diensthoofd van de Geriatrie in AZ Alma. Gezien het tekort aan geriaters was het belangrijk om een opleidingsplaats voor jonge geriaters te creëren in AZ Alma. Op die manier werden ze vertrouwd met de geriatrische visie en het ziekenhuis. Om deze erkenning als opleidingsplaats te verkrijgen is de aanwezigheid van 2 geriaters met voldoende werkervaring op de campus met MUG-erkenning een noodzaak. In die optiek werd professor JP Baeyens aangeworven als vast staflid vanaf 1 april 2014. Een taak die hij tot eind vorig jaar perfect heeft vervuld. Op klasse staat nu eenmaal geen leeftijd…

Professor Baeyens studeerde af als arts-specialist in de genees-, heel- en verloskunde aan de KU Leuven in 1967 en vervolmaakte zich verder als internist. In 1972 werd hij door prof J Vandenbroucke gevraagd om een geriatrische dienst te starten in het Sint-Jozef Hospitaal te Oostende, waar veel ouderen hun pensioen doorbrachten. Op 4 december 1974 stichtte hij er een eerste dienst Geriatrie met 24 bedden, gebaseerd op principes uit het Verenigd Koninkrijk, maar toegepast op de Belgische situatie.

In 1986 werd geriatrie een erkende sub discipline binnen interne geneeskunde, in 2006 werd het een apart specialisme. Zo komt het dat vader en dochter Baeyens op dezelfde dag in 2006 erkend zijn in specialisatie geriatrie.

Tussen 1974 en 2007 was hij stichter, arts-diensthoofd van de afdeling Geriatrie in AZ Sint-Jozef, medisch directeur Az Damiaan te Oostende. Na zijn eerste pensioen was hij internationaal actief als voorzitter van IAGG sectie Europa. Hij bleef echter ook klinisch actief en startte een privépraktijk in Oostende. Vanaf 1 april 2014 kwam hij opnieuw voltijds als geriater in dienst in AZ Alma, zowel op de campus te Eeklo als te Sijsele.

Professor Baeyens ontpopte zich in zijn carrière van pionier tot een autoriteit op vlak van ouderenzorg. Hij bekleedde hoge functies in diverse nationale en internationale adviesraden rond geriatrie en gerontologie. Professor Baeyens was tevens bijzonder gastdocent aan de KU Leuven en docent aan de Université du Luxembourg. Hij publiceerde tal van wetenschappelijke artikels en bijdragen, onder meer over vaccinatie bij ouderen, sarcopenie, ondervoeding, dementie, revalidatie bij ouderen, ..

Het gezamenlijk doel om samen met dokter Hilde Baeyens een tandem te vormen voor het opleiden van ASO geriatrie is geslaagd, een verjongd nieuw team staat dagelijks klaar om onze oudere patiënten op te vangen (foto): naast diensthoofd Hilde Baeyens zijn dat dokter Leen Derez, dokter Kyri Van Hecke en dokter Celine Van de Vyver. Op 1 januari 2023 startte dokter Pauwelijn Verhoestraete en eind oktober 2023 vervoegt ook dokter Soetkin De Raedt het team geriatrie. De toekomst is aan hen!

AZ Alma kan dan ook niet anders dan dankbaar zijn voor professor Baeyens’ inbreng in het team Geriatrie, zijn respectvolle zorg voor ouderen. Zijn adagio : “ouder worden is groeien” bracht hij dagelijks in de praktijk. We wensen hem een zee van tijd samen met zijn echtgenote.

Nieuwsoverzicht