Vlaanderenis werk

AZ Alma verlengt COVID-19-maatregelen tot en met 3 mei

6 april 2020 / COVID-19

Het Kernteam COVID-19 besliste deze middag om de maatregelen, genomen n.a.v. de zogenaamde lockdown, te verlengen van 19 april t.e.m. 3 mei 2020.

Detailfoto aorta

Het Kernteam COVID-19 besliste deze middag om de maatregelen, genomen n.a.v. de zogenaamde lockdown, te verlengen van 19 april t.e.m. 3 mei 2020. Met deze snelle maar logische beslissing, nog voor de verlenging door de Nationale Veiligheidsraad is uitgesproken, wil AZ Alma duidelijkheid creëren, zowel naar artsen als medewerkers, maar ook naar patiënten en bezoekers. Mocht de Nationale Veiligheidsraad de periode na 19 april toch niet verlengen, kan AZ Alma dit nog bijstellen.

Dit betekent dat de niet-dringende consultaties en ingrepen nog altijd niet kunnen doorgaan. Na 3 mei kan gewerkt worden aan een stapsgewijs opschalen van de volledige ziekenhuisactiviteit, gepland en gefaseerd. Consultaties en ingrepen die niet uitstelbaar zijn, zijn wel toegestaan mits in achtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen.

Dit betekent ook dat het bezoekverbod voor patiënten met twee weken zal worden verlengd en dat de flankerende maatregelen, zoals videochats, breng- en afhaalmomenten van was, e.d. gehandhaafd blijven.

Houd de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht