Vlaanderenis werk

AZ Alma reageert op CM-rapport over plaatsing trommelvliesbuisjes

16 oktober 2019 / Persberichten

Uit een rapport van CM over de plaatsing van trommelvliesbuisjes bij jonge kinderen blijkt dat verhoudingsgewijs bij AZ Alma de kans het hoogst is dat bij een kind met oorontsteking trommelvliesbuisjes worden ingeplant. AZ Alma relativeert deze cijfers: “Wij volgen de richtlijnen nauwgezet op en vertrouwen ook op de kennis en kunde van de eerstelijnszorg, met name de huisartsen en pediaters.”

AZAMD2017010
Dr. Colpaert Charlotte

“Niemand van ons Neus-, Keel- en Oorteam heeft ooit onnodig buisjes geplaatst bij een patiënt”, onderstreept NKO-arts Charlotte Colpaert van AZ Alma eerst en vooral. “Het plaatsen van trommelvliesbuisjes is geen exacte wetenschap, we bekijken dit van geval tot geval. Maar steeds houden wij ons strikt aan de richtlijnen die hiervoor werden vastgelegd: we plaatsen buisjes bij kinderen die zeer frequent oorontstekingen hebben, daar erg zieke van zijn, vaak antibiotica nodig hebben en daar op den duur niet door genezen. Met ‘frequent’ bedoelen we: 3 of meer oorontstekingen in 6 maanden OF 4 of meer in 1 jaar. En bij kinderen met vocht achter de trommelvliesjes (de zogenaamde lijmoortjes), dat langer dan drie maand blijft zitten en met bewezen gehoorverlies (na gehoortest) en invloed op spraak- en taalontwikkeling.”

AZ Alma wijst in dit verband wel op de heel goede samenwerking met de eerstelijnszorg, met name met de huisartsen en de pediaters (die letterlijk ‘om de hoek’ in het ziekenhuis zitten). “Meestal plaatsen we de buisjes op aangeven van de huisartsen of pediaters, die vooraf met het kind al een traject hebben afgelegd. Het kind is al verschillende keren op consultatie gekomen, heeft diverse antibioticakuren doorlopen maar is blijven sukkelen met oorontstekingen of lijmoortjes. Dan schrijft de huisarts of pediater trommelvliesbuisjes voor en komt men bij ons terecht voor plaatsing. Wij gaan de deskundigheid van onze huisartsen en pediaters niet in vraag stellen!” aldus nog dokter Colpaert.

Het NKO-team van AZ Alma telt vier artsen en werd de voorbije jaren verjongd en uitgebreid.

Nieuwsoverzicht