Vlaanderenis werk

AZ Alma past bezoekverbod strikt toe

25 maart 2020 / COVID-19

Sinds anderhalve week geldt in AZ Alma een compleet bezoekverbod aan de gehospitaliseerde patiënten.

Detailfoto aorta

Sinds anderhalve week geldt in AZ Alma een compleet bezoekverbod aan de gehospitaliseerde patiënten, met uitzondering van materniteit en pediatrie (1 persoon) en van patiënten in een palliatieve setting (in overleg met de arts). Om deze van hogerhand opgelegde maar begrijpelijk niet populaire maatregel wat te verzachten, ontwikkelde AZ Alma enkele initiatieven: de bijna dagelijkse ophaal- en brengmomenten van was en persoonlijke spullen, de videogesprekken van zwaar zorgbehoevende patiënten met hun familie,…

We stellen niettemin vast dat sommige patiënten en hun familie ‘creatief’ met het bezoekverbod beginnen om te springen en ‘geheime’ afspraakjes maken in de rokerscabine op de bezoekersparking of aan de aorta. Dit kan onder geen beding toegestaan worden en we willen hiervoor dan ook ingrijpen. We meldden het bezoekverbod reeds aan het begin van de Aorta, aan het grote scherm in de Aorta en nog eens aan de draaideur, maar toch zijn er bezoekers en patiënten die dit negeren. De ingreep van AZ Alma bestaat erin dat patiënten voortaan niet meer aan de voorzijde van het ziekenhuis kunnen gaan roken, maar dat op het rokersterras aan de achterzijde, vlakbij het restaurant moeten doen.

Het valt ook voor dat patiënten voor het dagziekenhuis familie meebrengen en die willen meenemen naar hun kamer. Ook dat wordt niet toegestaan. Enkel patiënten mogen naar het dagziekenhuis.

We hopen dat zowel patiënten als hun familie op het thuisfront voldoende burgerzin en gezond verstand hebben om zich aan de strenge maar broodnodige regels te houden. Indien deze maatregelen toch met de voeten getreden worden, ziet AZ Alma zich genoodzaakt om de overtreders te melden aan de politie. We hopen echt dat dit niet nodig hoeft te zijn, maar we zullen ingrijpen in het belang van iedereen.

Houd ondertussen de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht