Vlaanderenis werk

AZ Alma helpt om menswaardig afscheid te kunnen nemen

7 april 2020 / COVID-19

Het totale bezoekverbod in alle ziekenhuizen en dus ook in AZ Alma is een heel lastige beslissing. Nu AZ Alma het verbod al heeft verlengd tot en met 3 mei is het nuttig om de richtlijnen nog eens op te lijsten.

AZAP2017102

Het totale bezoekverbod in alle ziekenhuizen en dus ook in AZ Alma is een heel lastige beslissing in deze coronacrisis, maar iedereen beseft de noodzaak ervan. Nu AZ Alma het verbod al heeft verlengd tot en met 3 mei is het nuttig om de richtlijnen nog eens op te lijsten.

De stelregel is dus algemeen bezoekverbod. Op de ‘gewone’ (niet-COVID-19-gerelateerde) afdelingen zijn er uitzonderingen voor de materniteit (één bezoeker), de pediatrie (één bezoeker) en de patiënten in een palliatieve setting (te bespreken met de arts). Om het bezoekverbod wat te verzachten, startte AZ Alma met het project ‘hallo@azalma’, waarbij het thuisfront enkele keren per week via een videochat in contact kan komen met de patiënt, die zelf niet in staat is of overweg kan met de moderne communicatiemiddelen. De patiënt wordt hierin bijgestaan door onze medewerkers.

Maar in het geval van patiënten in de laatste levensfase worden dus wel uitzonderingen toegestaan, zodat op een menswaardige manier afscheid kan genomen worden. Ook in deze moeilijke tijden blijven we zorgen voor zorg met een medelevend hart.

Bij stervende patiënten die op een niet-COVID-19-afdeling (dus op een gewone zorgeenheid) verblijft, mag gewaakt worden door één naaste (ouder, partner of kind), die mag afgewisseld worden. Deze bezoeker, die een chirurgisch mondmasker krijgt, moet op de kamer blijven en mag niet in de gang lopen. Na het overlijden van een niet-COVID-19-patiënt krijgen twee naasten de kans om gedurende 20 minuten afscheid te nemen van hun geliefde.

Bij patiënten in de laatste levensfase op een COVID-19-afdeling (cohortes of Intensieve Zorg) gelden andere regels.

Patiënten die op de COVID-19 Intensieve Zorg verblijven, kunnen geen bezoek meer krijgen. Dit is onmogelijk om infrastructurele en medische redenen. Deze patiënten worden in hun laatste momenten bijgestaan door iemand van onze medewerkers.

Bij patiënten die op de COVID-19 cohorte-afdelingen verblijven en bij wie de arts een fatale afloop verwacht, wordt aan de familie het voorstel van een afscheidsmoment gebracht door de COVID-19-buddie. Zo’n moment kan eenmalig met maximum twee personen en gedurende 20 minuten, en gebeurt onder begeleiding van de COVID-19-buddie of een verpleegkundige van de cohorte. De twee bezoekers krijgen een chirurgisch masker, een blauwe schort, een beschermschild en blauwe handschoenen. Direct contact is niet toegestaan. Na het overlijden van een COVID-19-patiënt op de cohorte-afdeling is geen bezoek meer toegestaan maar kan in overleg met de COVID-19-buddie wel nog een foto genomen worden.

Op de dienst Spoedgevallen geldt eveneens een algemeen bezoekverbod, met uitzondering van kinderen (tot 18 jaar), waarbij een ouder is toegelaten, en personen met een handicap die één begeleider mogen meenemen.

Mocht u hierover nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de afdeling waar uw naaste verblijft. We doen er alles aan om u hier zo goed mogelijk en met een warm hart bij te begeleiden, ook en zeker in deze moeilijke tijden.

Houd de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht