Vlaanderenis werk

AZ Alma handhaaft strenge maatregelen maar biedt perspectief

27 april 2020 / COVID-19

De strenge maatregelen, die in AZ Alma gelden naar aanleiding van het nieuwe coronavirus, blijven onverminderd van kracht.

Onthaal scherm

De strenge maatregelen, die in AZ Alma gelden naar aanleiding van het nieuwe coronavirus, blijven onverminderd van kracht. Er is nog altijd geen bezoek toegestaan (met uitzondering van materniteit, pediatrie en voor patiënten in palliatieve setting, na overleg met de arts), er worden enkel dringende consultaties en ingrepen toegestaan, het restaurant is nog altijd dicht voor externen, bloemen zijn nog altijd niet welkom in het ziekenhuis... Deze maatregelen blijven gelden tot zolang er door de overheid geen extra versoepelingen worden toegestaan.

Het is wél de bedoeling om in de week van 4 mei voorbereidingen te treffen om vanaf 11 mei geleidelijk en gefaseerd de normale ziekenhuiswerking herop te starten. Dat zal in eerste instantie op heel beperkte schaal zijn, er wordt gedacht aan een beperkte en gefaseerde heropstart van de consultaties en van het operatiekwartier. Het is onmogelijk om meteen weer op volle kracht in werking te komen, dat zal pas binnen enkele maanden zijn. De heropstart gebeurt heel geleidelijk en wordt zowel infrastructureel, medisch als op personeelsvlak grondig voorbereid door een aparte taskforce.

Wanneer u opgebeld wordt voor een consultatie, houd er dan rekening mee om stipt op tijd te komen (hooguit tien minuten te vroeg) en om in de wachtzalen de social distancing te respecteren. AZ Alma zelf heeft daarvoor de nodige maatregelen getroffen maar rekent toch nog op het gezond verstand van de patiënten.

Houd intussen onverminderd de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn
  • Respecteer social distancing (1,5 meter)

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht