Vlaanderenis werk

Jaarverslag 2021

Jv

Beste lezer,

We kunnen alweer een bewogen jaar afsluiten. Het hardnekkig voortwroetende coronavirus zorgde voor zware tijden. Het aantal besmettingen bij patiënten, artsen en medewerkers zorgde voor intense uitdagingen en onrust. Daarbovenop kwam de uitrol van onze change-operatie. Wat die operatie precies inhoudt en wat we hebben bereikt, leest u in ons jaarverslag.

Veel kijk- en leesplezier!

Rudy Maertens, CEO en algemeen directeur
Dirk Vandenbussche, voorzitter raad van bestuur
Dr. Alex Demurie, voorzitter medische raad


Ons ziekenhuis in cijfers

Ons ziekenhuis telt 493 plaatsen: 431 erkende bedden en 62 bedden voor daghospitalisatie.
Op 31 december 2021 telden we 149 artsen, 1370 medewerkers en 150 vrijwilligers.
We registreerden 57.184 patiëntencontacten, 283.184 poliklinische contacten, 20.857 chirurgische ingrepen en 693 geboortes.
Het aantal poliklinische contacten is exponentieel gestegen door onder meer de griepvaccin- en COVID-test-registraties.
Het aantal chirurgische ingrepen ligt dan weer lager omdat veel ingrepen werden uitgesteld door de coronapandemie.

Het resultaat van het boekjaar kleurt groen: €9.652.559. Vorig jaar was dit -€2.317.267. Ook het courant resultaat is positief met €1.932.201. Dit omvat het bedrijfs- en financieel resultaat. Vorig jaar was dit -€2.679.343.


Departement Algemene directie

Change-plan gelanceerd

Uittreksel uit onze Almactueel, het beleidsinfo-magazine van AZ Alma, voorjaar 2021 - Waarom zijn veranderingen nodig? We zijn toch goed bezig? We zijn zelfs Ziekenhuis van het Jaar!
Rudy Maertens: “Dat klopt en we zijn daar heel fier op omdat we ons hebben onderscheiden t.o.v. andere ziekenhuizen. Toch is het nodig om een aantal zaken bij te sturen. De wereld rondom AZ Alma is voortdurend in verandering en we moeten mee-evolueren. Er zijn ziekenhuisnetwerken, de patiënt wordt mondiger en wil grotere medezeggenschap, de budgettaire druk op de ziekenhuizen is gigantisch, men vraagt voortdurend om via indicatoren te tonen dat we ‘goed bezig’ zijn, we worden almaar vergeleken met andere ziekenhuizen … Bovendien willen we met AZ Alma volop inspelen op en mee zijn met de digitale transformatie in de zorg, maar hiervoor willen we een digitale strategie uitdokteren.
We werken al een paar jaar rond geïntegreerde zorg, ook dat moet de komende jaren nog versterkt en uitgebouwd worden als we toonaangevend in de regio willen blijven. En uiteraard blijven we een modern, toekomstgericht ziekenhuis dat alle kansen wil geven aan innovatieve projecten, ondernemerschap, technologie, patiëntenbeleving, … Daarom nam de raad van bestuur het initiatief voor dit ambitieuze, grondig doordachte plan.”

We mogen weer!

Uittreksel uit het persbericht van 18 augustus 2021, Meetjesland - De eerstelijnszones Oost- en West-Meetjesland hebben in samenwerking met AZ Alma een campagne gelanceerd om alle inwoners van het Meetjesland en de gemeente Damme te bedanken voor de geleverde inspanningen van het voorbije anderhalf jaar.

In het Meetjesland breien we een vervolg aan de affichecampagne die in december in de brievenbus van elke inwoner belandde. U weet wel, ‘corona is geen klein bier’, ‘corona zal ons wel worst wezen’, ‘we geven corona een koekje van eigen deeg’, …
Dit is opnieuw een samenwerking tussen de eerstelijnszone Oost- en West-Meetjesland en AZ Alma, het streekziekenhuis van het Meetjesland.
Met de slogan ‘we mogen weer’ willen we refereren naar de vrijheid die we terugwinnen wanneer we met z’n allen gevaccineerd zijn. De tweede slogan ‘dankzij jouw inspanningen en vaccinatie’ wil de mensen bedanken voor hun geduld en inzet.

Met deze affiches willen we de lokale horeca, vrijetijdsbesteding en sport in de kijker zetten. Bovendien willen we mensen aansporen opnieuw ‘uit hun kot’ te komen. Tot slot is het een subtiele oproep of stimulans richting diegenen die zich nog niet hebben laten vaccineren of hun tweede prik gemist hebben.


Verpleegkundig en paramedisch departement

Innovatie vanuit de werkvloer

Uittreksel uit het persbericht van 22 september 2021 - Zorg met een hart nemen we in AZ Alma graag letterlijk én figuurlijk. Daarom lanceren we vandaag een digitaal informatiebord om onze bezoekers én patiënten nóg vlotter van dienst te zijn. Aan deze topinnovatie gaan enkele jaren voorbereiding vooraf.

Van het kastje naar de muur
Marleen Van De Woestyne, hoofdverpleegkundige zorgeenheid 24: “Wanneer een patiënt opgenomen is, wenst zowel die persoon als familie op de hoogte te zijn van zijn of haar toestand. Bezoekers, de ombudsdienst en patiëntenbevragingen maakten het duidelijk dat het voor de verschillende partijen moeilijk was om de juiste informatie te achterhalen, laat staan wie het aanspreekpunt was. Men voelde zich van het kastje naar de muur gestuurd. Het zorgde voor frustraties en gaf de indruk dat verpleegkundigen ‘van niets wisten’. In 2017 knutselden we een magneetbord ineen.”

Innovatie vanuit de werkvloer
En zo ging zorgeenheid 24 in 2017 voorzichtig en ‘onprofessioneel’ van start met het prikbord en geplastificeerde fotokaarten. “Zo zagen bezoekers in één oogopslag tot wie ze zich met vragen konden richten. Nu, dat kon beter. In 2019 kwam het ondersteunend aanbod van zorg- en innovatieplatform Maker Health, in samenwerking met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, in samenwerking van In4Care en Hogeschool Howest. Met ons prototype hebben we zelfs de prijs van Zorgvinding van het jaar binnengehaald. Zie hier ons deelnamefilmpje. En in 2021 werd het gedigitaliseerde informatiebord op diverse afdelingen in het ziekenhuis uitgerold.”

Zwaar jaar voor het klinisch laboratorium

Uittreksel uit het persbericht van Sanapolis, 29 december 2021 – Sinds het begin van de COVID-pandemie is Sanapolis in Sijsele één van de 95 vaccinatiecentra in Vlaanderen. De inwoners van Damme/Sijsele, Eeklo, Maldegem en Sint-Laureins konden en kunnen er terecht voor hun COVID-vaccin. Vanaf volgende week gaat Sanapolis nog een stap verder en openen we een volwaardig walk-in testcentrum in samenwerking met het labo van streekziekenhuis AZ Alma.

Het gemotiveerde team van ons klinisch laboratorium verwerkte in 2021 maar liefst 80.000 COVID-tests, mede in samenwerking met het Zorgmeldpunt Meetjesland (aan de Huisartsenwachtpost Meetjesland).

Zorgheldenplein

Tenslotte heeft ons Atrium voortaan een nieuwe naam: Zorgheldenplein! Op de Dag van de Zorg in maart werden we door de Eeklose CD&V-jongeren uitgeroepen tot Eeklonaar van het Jaar en kregen we twee straatnaamborden overhandigd. Deze zijn aan de bloemen- en krantenshop en aan het restaurant opgehangen en officieel onthuld.

Extra nieuwtje: post-COVID-revalidatie

Uittreksel uit het persbericht van 16 juli 2021 - Wie COVID-19 heeft doorgemaakt, kan er ongetwijfeld over meepraten: de herstelperiode is onvoorspelbaar. Het herstel is afhankelijk van verschillende factoren, varieert van persoon tot persoon en kan gevolgen hebben op lichamelijk vlak (bv. vermoeidheid, ademhalingsproblemen, verminderde uithouding, hoofdpijn, …), op mentaal vlak (bv. angst, depressief gevoel, …) als op cognitief vlak (bv. gedaalde concentratie).

Daarom hebben we met een gespecialiseerd team van kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, sociaal verpleegkundige en artsen beslist om een uniek programma uit te werken dat onze patiënten helemaal zal opkikkeren.

COVID revalidatie

Departement Zorgondersteunende diensten

Mural

De nieuwste blikvanger in ons ziekenhuis is de muurtekening van kunstenares Eva Mouton in de Centrale Schoonmaakberging. Deze tekening is een wilde droom van diensthoofd schoonmaak Barbara D’huyvetters die de grote witte muur in de Centrale Schoonmaakberging wilde opfleuren en daarbij meteen de lat zeer hoog legde. Eva Mouton is ‘hot’ maar ging overstag voor ons voorstel en spendeerde graag een volledige feestdag om de ‘mural’ klaar te hebben tegen het eind van de Week van de Medewerker. ‘Dit is een geschenk voor de grootste afdeling van het ziekenhuis en zij verdienen dat echt’, zei directeur zorgondersteunende diensten Fritz Defloor bij de onthulling van de tekening. Deze tekening kwam er door de steun van Vileda, Salubris, Werner & Mertz en EKTT Hermelijn.

Rust

“Tijdens de coronapandemie is gebleken dat onze artsen of medewerkers af en toe eens nood hebben aan een momentje om te bekomen van alle drukte”, verklaart verklaart het (Corona)Supportteam het tweede blijvende initiatief. “Daarvoor is nu een speciale lounge gecreëerd die eigenlijk non-stop kan gebruikt worden door artsen en medewerkers: voor een gesprek met het supportteam, tijdens een onderbroken shift,….” Deze ruimte werd heel fraai aangekleed en biedt een huiselijke sfeer. Dit was mogelijk dankzij de forse inbreng (maar liefst 7.000 euro) van Adrem Keukens, dat hiermee een groot deel van de opbrengst van de verkoop van mondmaskers teruggaf aan de zorg. Ook EKTT Hermelijn droeg hierin bij.

Nog ter ontspanning van medewerker en patiënt zijn we een beweeg- en leefbos beginnen aan te leggen. De bedoeling is dat je in en rond het ziekenhuis even ‘weg’ van de klinische omgeving kan verpozen.


Medisch departement


Departement HR en organisatie

Ziekenhuis van het jaar

Eind april werden in de Minardschouwburg in Gent de Vlaamse Zorgawards uitgereikt. In 2019 ging AZ Alma met de Award van ‘Zorgwerkgever van het Jaar’ aan de haal, dit keer deden we even goed: verpleegkundig en paramedisch directeur Annabell Verhaegen mocht de Award van ‘Ziekenhuis van het Jaar’ in ontvangst nemen. Deze award bekroont het ziekenhuis dat ‘uitblinkt in dienstverlening en verzorging’ dus daar mogen we heel fier op zijn.

Referentiebewijs Inclusieve Onderneming

AZ Alma werkte het afgelopen jaar samen met de Werkplekarchitecten en bood zo iemand werkervaringskansen. Dat werd blijkbaar zeer gewaardeerd. Deze samenwerking resulteerde in een ‘Referentiebewijs Inclusieve Onderneming 2021’, dat werduitgereikt door Sterpunt Inclusief Ondernemen, de koepelorganisatie van de Werkplekarchitecten en Sectorfondsen. Ontdek de getuigenis van Nathalie Van Hecke.

(Corona)Supportteam

Het (Corona) Supportteam, dat vooral tijdens de coronapandemie inzette op het mentaal welzijn in AZ Alma, bleef ook in 2021 verder werken. Het Supportteam is immers één van de projecten rond chronische stress voor personeel in residentiële zorgvoorzieningen die door de Koning Boudewijnstichting/Fonds voor Solidaire Zorg verder worden ondersteund. Het Supportteam van AZ Alma vroeg daarom een toelage van 40.000 euro en kan dus de ingeslagen weg verder bewandelen.

Het team heeft één doel voor ogen: het ondersteunen en bevorderen van het mentaal en fysiek welzijn van iedereen die in AZ Alma aan de slag is. Hiervoor biedt het (Corona) Supportteam zowel individueel als op teamniveau ondersteuning, hetzij preventief, hetzij curatief. Ook het luik re-integratie na langdurige afwezigheid zal de nodige aandacht krijgen. Gemoedelijke gesprekken kunnen plaatsvinden in onze personeelslounge.

Laatste wijziging: 26.07.2022