Vlaanderenis werk

Jaarverslag 2019

0001

2019 betekende voor AZ Alma een jaar vol prachtige verwezenlijkingen. Zowel op de zorgwerkvloer, bij de zorgondersteunende diensten én overkoepelend hebben we mijlpalen bereikt waarmee we onze slagzin #zorgmeteenhart meer dan ooit waarmaken.

Benieuwd? Een selectie van onze realisaties bekijkt u per departement, teaser- en tekstgewijs, voor het eerst digitaal in ons jaarverslag.

Veel kijk- en leesplezier!

Rudy Maertens, algemeen directeur – dagelijks bestuurder
Dirk Vandenbussche, voorzitter raad van bestuur


Ons ziekenhuis in cijfers

Cijfers

Ons ziekenhuis telt 504 plaatsen: 442 erkende bedden en 62 bedden voor daghospitalisatie.
Op 31 december 2019 telden we 127 artsen (twee aanwinsten ten opzichte van 2018), een status quo van 1 243 medewerkers en 147 vrijwilligers.

We registreerden 56 755 patiëntencontacten, 207 258 poliklinische contacten, 17 947 chirurgische ingrepen en 561 geboortes.

Het resultaat van het boekjaar kleurt rood: -€2 319 088. Het financieel resultaat daarentegen is positief met €6 801 863.
Het ziekenhuis behoudt voldoende liquide middelen. De (opgelegde) boekingswijze van het nieuwbouwziekenhuis maakt het bedrijfsresultaat negatief, maar het financieel resultaat positief.
Het uitzonderlijk resultaat hangt grotendeels samen met overheidsinspecties van voorbije boekjaren, maar kan het negatieve bedrijfs- en financieel resultaat niet compenseren.
Een voorziening werd aangelegd voor het eigen aandeel bij de implementatie van nieuwe ziekenhuisactiviteit. De negatieve resultaten vragen de nodige bijsturing om financieel gezond te blijven.


Departement Algemene directie

Hoe ons accreditatietraject ons door COVID-19 loodst

Wat een jaar heeft AZ Alma achter de rug. In 2019 was het alle hens aan dek ter voorbereiding op onze NIAZ-audit. Het ziekenhuis wenste intern en extern aan te tonen dat ze kwalitatieve en patiëntveilige zorg verlenen aan alle patiënten en op eenzelfde wijze zorg dragen voor alle artsen, medewerkers en vrijwilligers.

Diep gaan

Tijdens de week van 18 november hebben we met heel veel fierheid kunnen tonen welke weg AZ Alma heeft afgelegd op vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid. Heel veel plannen, veel doen, heel veel checks en duidelijke sporen van borging. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) kwam, keek en zag dat het goed was.
Daarom ontving AZ Alma begin januari 2020 dan ook het welverdiende accreditatielabel, geldig tot 1 maart 2024.
Nu, was al dat werk wel verantwoord: al die tijd, al die energie, al die vormingen en procedures? Moesten we nu echt zo diep gaan voor die ene week? Uiteraard niet! Het accreditatietraject is een middel, geen doel. AZ Alma moet goede en veilige zorg leveren aan haar patiënten, we zijn hen dat verantwoord.
En verder… Op kritieke momenten, waar het heel snel fout kan gaan, heb je een veel grotere basis om het hoofd koel te houden en correct te handelen in crisismomenten. Nemen we de COVID-periode als uitgelezen voorbeeld;

Stresstest

AZ Alma heeft intern noodplan uitgeschreven, een draaiboek in geval van crisissituaties. Dat plan werd vrijwel meteen onderworpen aan een grondige stresstest, maar AZ Alma hield stand.
We slaagden erin om met een interdisciplinair team de crisis goed aan te pakken en het overzicht te bewaren vanuit een helikoptervisie met duidelijk leiderschap, duidelijke afspraken en dito beslissingen. Waar nodig werden relevante cijfers bijgehouden. En alle departementen kregen voldoende stemkracht in de crisis. Alleen SAMEN staan we sterk!

Het heeft ons de voorbije maanden veel tijd gekost om dergelijke procedures uit te schrijven en zie: door heel wat grondige updates, konden we nu snel schakelen. Sommige procedures ondersteunden ons tijdens de COVID-crisis. Nieuwe zaken werden vlot in procedures uitgeschreven en een toegankelijk document management system (DMS) zorgde ervoor dat iedere dienst vlotte toegang had tot de laatste, meest recente instructies.

Er werd tijdens de COVID-crisis veel gevraagd van onze artsen en medewerkers: ieder moest flexibel zijn op vlak van werkuren én werkplek. Nieuwe teams kwamen samen en moesten samen overleven. Onze speak-up-cultuur leverde waardevolle info op waarmee we tijdig konden schakelen.

AZ Alma had nood aan bijkomende opleiding rond de pathologie en aandachtspunten over COVID-19. Al snel stonden enkele artsen en het team ziekenhuishygiëne paraat met een degelijk pakketje informatie.

Bovendien hadden we nood aan de juiste producten: maskers, schorten, handschoenen, maar ook medicatie, … Een degelijk beleid, een correct overzicht over de stocks binnen de diensten apotheek en magazijn en distributie zorgden ervoor dat elke arts en medewerker steeds over de juiste en benodigde persoonlijke beschermingsmaterialen kon beschikken.

Alle whereabouts van en checks op onze toestellen zorgden ervoor dat elk toestel correct was onderhouden en goed werkte wanneer we het nodig hadden. Ook konden we heel snel mensen opleiden / coachen indien nodig.

Vastbijten

Finaal kunnen we enkele belangrijke conclusies formuleren.

AZ Alma kende een heel laag aantal besmette artsen en medewerkers. Hierdoor kenden we nooit zware personeelsproblemen of onderbestaffing.
We konden de continuïteit van zorg naar onze patiënten waarborgen: er waren voldoende middelen, bedden, medicatie, personeel, …
AZ Alma kende mooie resultaten op patiëntenniveau: de meeste patiënten hebben het ziekenhuis in vrij goede omstandigheden kunnen verlaten.

En ook dit mogen we niet vergeten: we droegen zorg voor de persoon achter de patiënt, de medewerker en de arts. Er stelden back-up-lijsten op om ervoor te zorgen dat niemand crashte. Onze artsen en medewerkers konden bij de preventiedienst en bij collega’s terecht indien nodig. Er stond een care team klaar: psychologen, pastoraal medewerkers, … om patiënt en familie te begeleiden op kritieke momenten: het eerste bezoek na een lange periode of in geval van een slechtnieuwsgesprek.

We werkten als team grondig samen en hebben bewezen dat de Almatiër in ons zich hard kan vastbijten om veilige zorg te waarborgen.


Verpleegkundig en paramedisch departement

Timanti: onontgonnen gebied

2019 was op vele vlakken een verrijkend jaar. Zo mochten we een nieuwe afdeling openen in een onontgonnen gebied: Timanti, onze dagbehandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De opstart was meteen een schot in de roos en zorgde tegelijk voor enkele pittige uitdagingen.

Vliegende start

Timanti kende een vliegende start in het jeugdhulpverleningslandschap. Daar is het partnerschap met regionale organisaties zoals psychiatrisch centrum Karus, Centra voor LeerlingenBegeleiding, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, RTJ De Tafels, MFC Meetjesland, OBC DE Waai, zorgboerderijen (bv Kruiskenshoeve) en scholen het bewijs van. Timanti maakt bovendien deel uit van ruimere projecten: zo zijn ze partner in het project van de jeugdwerking van Eeklo rond warme zorg en partner in het Zorgpad Suïcidepreventie voor kinderen en jongeren in onze regio.

Het therapeutisch aanbod is een combinatie van groepsactiviteiten en individuele therapie. Zo hebben ze een interne en externe atelierwerking opgestart: een samenwerking met onder meer jeugddienst Eeklo, het dierenasiel van Evergem, de Mooimakers van Stad Eeklo, cultureel centrum de Herbakker - de creatieve aankleding van onze muzikale livestream voor patiënten ‘Along comes Mary’ - en uiteraard ook intern met de collega's van de pediatrie.

Hun aanpak en enthousiasme is bovendien beloond met tal van goedgekeurde financierings- en subsidieprojecten.
De verdeling van de groep en de begeleiders over twee vestigingen – blok C 5 en het Almahuis – en de beperkte begeleidingstraject – acht weken - zorgen echter wel voor enkele uitdagingen. Een geluk dat die twee elementen worden aangepakt door een uitbreiding van het traject en concrete bouwplannen voor een extern paviljoen op ons terrein.

What's in a name?

De naam 'Timanti' verwijst naar het Finse 'diamant' (timantti) en werd bewust gekozen omdat in elk van ons een mooie diamant schuilt. Die diamant is er van bij de geboorte. Hij bevat veel waardevols: talenten, passie, energie, waarden, kracht, interesses, dromen,…
Door de jaren heen, durven we het contact met die diamant wel eens te verliezen en beginnen we te twijfelen: “Wie ben ik? Ben ik wel echt goed in iets? Ben ik goed bezig?” De taak van Timanti bestaat erin om jongeren een duwtje in de rug geven, om de innerlijke diamant terug te vinden en te koesteren zonder zichzelf te verliezen.
Een diamant staat voor kracht. We willen dan ook vertrekken vanuit de kracht van de jongeren en hun context.
Daarnaast staat een diamant ook symbool voor doorzettingsvermogen, eerlijkheid, zuiverheid, samenwerking en vergevingsgezindheid.


Departement Zorgondersteunende diensten

(H)eet van de werkvloer

Wat eraan vooraf ging…

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van oktober 2018 bleek dat 54% van de schoonmaakmedewerkers best wel tevreden was over de communicatie. Niet slecht, maar dat kan beter…, dacht diensthoofd Barbara D'huyvetters.
Het MTO op zich en de nabespreking in de daaropvolgende dienstvergaderingen leverden heel wat bruikbare tips op. In een notendop: schoonmaakmedewerkers wensten relevante informatie snel, gestructureerd en bij voorkeur gelijktijdig gecommuniceerd te zien.

Brainstorm

De dienst Schoonmaak kan gelukkig beroep doen op een aantal actieve werkgroepen met enthousiaste, creatieve en - waar nodig - kritische geesten. Binnen de werkgroep Schoonmaak van juni werd hierover gebrainstormd. De leden van deze werkgroep (medewerkers schoonmaak, een aantal teamleiders en het diensthoofd) bekeken hoe andere diensten dit doen. Zo sprong ‘Heet van de naald’ in het oog, de nieuwsbrief voor verpleegkundigen. We maakten wel volgende bedenkingen: leest iedereen de mails in zijn AZ Alma-account en heeft iedereen een laptop of smartphone? Even verder nadenken, PDCA-gewijs (plan, do, check, act) bijsturen, … et voilà: (H)eet van de werkvloer was geboren: een maandelijkse digitale nieuwsbrief verzonden naar het opgegeven mailadres van de medewerker en ook afgeprint aan drie communicatieborden op onze dienst: in de schoonmaakberging, het pauzelokaal en het OK.

En de naam? Tja, we zijn professionele schoonmaakmedewerkers en fier op onze job. Dus waar wij geweest zijn kan je met alle gemak én met een gerust geweten eten van de vloer. Bovendien behandelen we steeds ‘hot topics’ (heet nieuws dus) en gaat het over ons werk, op de werkvloer. Aan dit laatste hebben we ons niet altijd kunnen houden zoals verder zal blijken.

Het idee was er! Nu nog een leuke format bedenken en we konden van start gaan. Facilitair manager, Veerle Schaubroeck, verwees ons hiervoor door naar de specialisten van de dienst communicatie. Samen met PR- en communicatiemanager Marc Van Hulle kwamen we tot een aantal vaste rubrieken in de nieuwsbrief: het cijfer, de vraag, de schoonmaaktip van de maand, de voorstelling nieuwe collega’s en wist-je-datjes.

Op de dienstvergadering van juli werd (H)eet van de Werkvloer voorgesteld en meteen bevraagd hoe ze deze nieuwsbrief wensten te ontvangen: per mail of via de communicatieborden. Van 80 % ontvingen we gezwind een mailadres. (H)eet van de werkvloer editie augustus 2019 verscheen op 2 september 2019, de eerste schooldag van wat toen nog een onbezorgd schooljaar leek te worden, …

Levend en flexibel

Met de regelmaat van de klok verscheen maandelijks een nieuwe (H)eet van de Werkvloer, met cijfers over het aantal collega’s (127), het aantal schoonmaakwagens (58), het aantal nationaliteiten (14!), met tal van aankondigingen, tips, wijzigingen op werkposten, nieuwe afspraken, enzovoort.

Aan input alvast geen gebrek: de teamleiding hield een schrift bij met belangrijke informatie en gaandeweg kwamen medewerkers langs met de vraag “Zou je dat eens in de nieuwsbrief kunnen zetten?”. Zo werd (H)eet van de werkvloer een gedragen project, waarvan de inhoud deels door de lezer mee bepaald werd.

(H)eet van de werkvloer is een levend en flexibel instrument en wordt naargelang de omstandigheden en de noodzaak ad hoc bijgestuurd.

En ja, het vraagt tijd, dat geven we toe. De reacties van schoonmaakmedewerkers leren ons echter dat het de moeite loont. Dus om het met Luc De Vos te zeggen: “Voorlopig gaan we nog even door”.


Medisch departement

Vers bloed

Onder de oneliner (kennis) 'delen is vermenigvuldigen', stellen we met trots ons vers bloed aan u voor, aan de hand van drie vragen:

1 Waarom heeft u voor AZ Alma gekozen of hoe bent u bij AZ Alma beland?
2 Hoe heeft u de eerste maanden ervaren?
3 U heeft expertise opgebouwd in een specifiek werkveld. Hoe heeft u die expertise kunnen uitrollen of dieper ontwikkeld?

Dr. Nikita Stevens
Orthopedisch chirurg

"Ik heb voor AZ Alma gekozen om meerdere redenen. Eerst en vooral door de hoog aangeschreven dienst orthopedie. Het is een dienst met een zeer goede reputatie, gekend bij vele patiënten en zorgverleners. Bovendien is de knappe nieuwe werkomgeving en de vlotte bereikbaarheid van thuis uit heel mooi meegenomen.

Ik heb mijn eerste jaar bijzonder goed ervaren. De collegialiteit, vriendelijkheid en behulpzaamheid van mede-artsen, verpleging en andere medewerkers gaven mij een echt welkom gevoel. De teamspirit die hier heerst, draag ik hoog in het vaandel.

Reeds vroeg in de opleiding orthopedie had ik een bijzondere voorliefde voor de voet- en enkelchirurgie. Doordat ik me er in alle opleidingsjaren reeds extra op toelegde en me nadien tijdens een extra fellowshipjaar in AZ Delta Roeselare, AZ Groeninge Kortrijk en AZ Maria Middelares Gent verder verdiepte in louter voet- en enkelchirurgie, beheers ik de uitgebreide pathologie van zowel de voor-, midden- en achtervoet als de enkel. Doordat ieder van ons een expertise opgebouwd heeft in zijn subdiscipline kunnen we als een dienst een hoogwaardige oplossing bieden voor elke orthopedische pathologie."

Dr. Casper Sommeling
Plastisch chirurg

"Ik kende hier al enkele collega-artsen zoals dr. De Kerpel, met wie ik nu een team vorm en dr. Jan Vercammen.

Vooral de regionale insteek spreekt me aan. Ook de kortere wachtlijsten maakt de planning van operaties een stuk toegankelijker in vergelijking met andere ziekenhuizen.

Plastische chirurgie is een aparte wereld met bepaalde vooroordelen en misverstanden. Vooroordelen rond het inzetten van esthetische chirurgie (bv. dat het enkel de hogere klasse zou toekomen) en misverstanden, bv. rond de terugbetaling van een borstcorrectie na kanker.
AZ Alma heeft met de komst van de Borstkliniek een compleet zorgpad ontwikkeld waarin elke schakel – de arts, verpleegkundige, sociale dienst en schoonheidsspecialist – intens met elkaar samenwerkt. Dat we nu ook borstreconstructies met eigen weefsel kunnen aanbieden, is een ongelooflijk belangrijke stap in het genezingsproces van de vrouw. België is trouwens wereldwijde koploper met deze techniek. Als chirurg streven we er dan ook naar om deze vorm van reconstructie als gouden standaard te hanteren."

Dr. David Bassens
Orthopedisch chirurg

"Opgegroeid in het Meetjesland ken ik het AZ Alma letterlijk al van bij de geboorte. Ook de dienst orthopedie is, dankzij de sterke en jarenlange traditie in Eeklo, al geruime tijd gekend. Reeds vrij vroeg in mijn opleiding kwam ik in contact met enkele artsen van de dienst orthopedie. Gezien de sterke uitbouw en de goede naam van de dienst in het Meetjesland (en ver daarbuiten) zou het ongetwijfeld een mooie opportuniteit betekenen om hier te kunnen werken. En zo geschiedde.

Wanneer ik terugkijk op het voorbije anderhalve jaar overheerst zeker een positief gevoel.
Gedurende de eerste maanden werd ik zeer goed begeleid door dr. Roosen, die helaas vroeger dan gepland de dienst heeft verlaten. Zijn erfenis (zowel ervaring en tips, als het bestaande patiëntenbestand) was enerzijds een fantastisch cadeau. Anderzijds zorgde dat er ook voor dat er geen mogelijkheid was tot ‘rustig inlopen’, hetgeen toch de nodige druk met zich meebracht.

Mijn core business is de bovenste lidmaatchirurgie. Dit onderdeel van de orthopedie beleefde de voorbije jaren een sterke evolutie met de ontwikkeling van nieuwe technieken en implantaten. Dankzij mijn opleiding in verschillende centra en bijkomende cursussen die ik het voorbije jaar volgde probeer ikzelf ook deze laatste technieken te implementeren in de dagelijkse praktijk. Hiermee probeer ik mijn steentje bij te dragen aan de verdere uitbouw van de dienst orthopedie alsook het AZ Alma in zijn geheel."

Dr. Eline De Keyser
Dermatoloog

"Ik ben afkomstig uit de regio en heb als student elk jaar (zeer graag) vakantiejob gedaan in AZ Alma (vooral campus Sijsele). Op die manier leerde ik het ziekenhuis al een tijdje geleden goed kennen. Ook liep ik hier verschillende stages, onder meer op de dienst Dermatologie. Toen is mijn voorliefde voor dermatologie is ontstaan. Het betekende voor mij een mooie kans om in AZ Alma te kunnen starten.

Ik ben zeer goed ontvangen in AZ Alma. Er is een aangename samenwerking met alle collega's.

Als startende dermatoloog leg ik mij toe op algemene dermatologie, maar ik heb een specifieke interesse in pediatrische dermatologie en auto-immuunziekten (zoals psoriasis)."

Dr. Philippe Moyaert
Anesthesist - pijnspecialist

"Mijn collega dr. Fieuws, die ik heb leren kennen tijdens mijn assistentschap in het UZ Leuven, had mij op de hoogte gebracht van een vacature in de pijnkliniek.
Ik kende Eeklo en AZ Alma niet zo goed. Ik ben immers afkomstig uit de regio Jabbeke, maar na één bezoek was ik snel overtuigd. Het is een prachtige site en heeft veel potentieel. Het is een middelgroot ziekenhuis waarbij je enerzijds toch veel disciplines in huis hebt maar anderzijds niet het gevoel hebt in een massa verloren te lopen. Ik wou na mijn assistentschap te Leuven in een ziekenhuis terecht komen waar de artsen elkaar nog kennen.

Als arts is het altijd speciaal om in een nieuw ziekenhuis terecht te komen. Zeker als je voor het eerst als net afgestudeerde arts-specialist aan de slag gaat. Elke discipline heeft zijn eigen methode en visie. Dat maakt het interessant.
De groep anesthesisten en collega's van de pijnkliniek waren zeer toegankelijk voor kleine en grote vragen. Ik voelde me er snel thuis. Ik heb nog kort samen met dr. Maeyaert consultaties gehouden en hierbij een deel van zijn patiëntenpopulatie, sommigen waarvoor dr. Maeyaert reeds decennia zorgde, overgenomen.
Ik heb het ziekenhuis zelf als warm en open ervaren. Het operatiekwartier is een omgeving waarin je mensen snel leert kennen en waarin je snel het gevoel hebt geroutineerd te raken. Het gevoel dat de fusie eigenlijk nog maar recent afgerond is, heb ik nooit ervaren. Ik had het gevoel in één groep terecht te komen.

k heb me als anesthesist gespecialiseerd in de chronische pijntherapie. De pijnkliniek is reeds goed uitgebouwd en draait vlot. Ik probeer door de toepassing van nieuwe soorten infiltraties (inspuitingen) en door de uitvoering van echogeleide infiltraties een meerwaarde te vormen voor de pijnkliniek."

Dr. Levent Sahin
Spoedarts

"Ik woon nu sinds geruime tijd net over de grens in Nederland en onderging elf jaar lang de aandikkende files richting Antwerpen. Het werd tijd voor een functie dichterbij huis. Na en vlotte eerste babbel met hoofdspoedarts dr. Segher was de knoop snel doorgehakt.

De klik met de collega’s was er meteen. Echt een fijne werksfeer hier. Ook de infrastructuur sprak me erg aan. Het nieuwbouwverhaal betekent een enorme surplus.

De oneliner ‘De patiënt staat centraal’ is voor mij geen loze belofte maar een basisprincipe. Hij of zij is de baas, als het ware. Als spoedarts moet je daarom niet alleen goed kunnen luisteren, maar ook op een correcte en eenduidige manier kunnen communiceren met de patiënt. Hij of zij moet in de mate van het mogelijke tevreden terug naar huis keren.
Om mijn werkervaring kracht bij te zetten, volg ik geregeld cursussen. Ik vind het belangrijk om mee te zijn met nieuwe technieken of skills die in principe bijzaak zijn op de dienst Spoedgevallen, maar die de analyse van de patiënt wel stukken vlotter laten verlopen."

Dr. Jan Vercammen
Cardioloog

"Ik zocht een alternatieve werkplaats om dichter bij mijn gezin te kunnen zijn.

Ik werkte bijna 20 jaar in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper, in een associatie met zes cardiologen. Collega Dr. Wim Hutse en ik kennen elkaar van tijdens onze opleiding en we delen een gemeenschappelijke visie op de geneeskunde in het algemeen en de cardiologie in een middelgroot regionaal ziekenhuis in het bijzonder.
Eeklo betekende voor mij een frisse doorstart in een nieuw fusieziekenhuis, precies zoals in 2000 bij m’n afstuderen als cardioloog in Jan Yperman het geval was.

Het is niet evident om als prille vijftiger opnieuw de vleugels uitslaan en wortels vormen op een nieuwe werkplek. Door correcte werkafspraken verliep dit vlot en aangenaam. De dienst staat in voor heel wat werk en een gedegen patiëntenzorg, maar was uitstekend georganiseerd en ‘gemanaged’. Na een jaar voel ik me eigenlijk bijna als een vis in het Almawater.

In 2013 zijn we erin geslaagd om een cathlab (coronarografie of onderzoekskamer voor beeldvorming van het hart) uit de grond te stampen: we waren 24 uur op 24 beschikbaar voor de dringende behandeling van hartinfarcten uit de regio en plaatsten zelf stents in verstopte kroonslagaders.
In 2008 haalden we de erkenning voor de nieuwe dienst Cardiale revalidatie binnen. Als stagemeester Cardiale revalidatie kon ik er ook m’n opvolger opleiden. Momenteel knokken we voor een erkenning van een specifieke Cardiale revalidatie in Eeklo, wat niet meer dan normaal zou zijn in een instelling als Alma, met een grote traditie en expertise op het gebied van neurologische en locomotorische revalidatie. De overheid wil ons nog een aantal administratieve horden doen nemen, maar opgeven staat niet in het Alma-woordenboek."


Departement HR en organisatie

Zorgwerkgever met een hart

Dé award

Toen op 25 april werd aangekondigd dat we met AZ Alma zorgwerkgever van het jaar werden, kon ons geluk niet op. Wij, met ons ziekenhuis, sleepten dé award in de wacht. Een mooie bekroning op de dagelijkse grote inzet van onze artsen, medewerkers en vrijwilligers.

Bij de keuze van de winnaar zocht de jury een antwoord op een aantal cruciale HR-gerelateerde vragen: welke werkgever heeft tevreden medewerkers? Hoe blijven ze gemotiveerd? Hoe groot is de betrokkenheid van het team? Wat wordt er gedaan voor nieuwe medewerkers? Staat de organisatie open voor innovatie?
AZ Alma scoorde hoog op deze criteria. Zo werken we sterk aan onze employer branding, waarbij we bijvoorbeeld de gezichten van onze eigen medewerkers gebruiken.
We zorgen voor een mensgerichte benadering van sollicitanten, onze studenten worden goed onthaald, we trachten voldoende in te zetten op welzijn door middel van talrijke initiatieven zoals de week van de medewerker, maar ook flexibel werken en stress en burn-out preventie vallen hieronder.

Plan, do, check, act

Onze nieuwe medewerkers worden op de onthaaldagen goed en warm ontvangen. Er is oog voor professionele ontwikkeling met behulp van een ruim vormingsaanbod.
Ons driejaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) helpt ons om de vinger aan de pols te houden. Wat loopt goed, wat kan beter? Met deze feedback kunnen we PDCA-gewijs verder aan de slag om met de juiste dingen bezig te zijn. Onze ‘zorg met een hart’ wordt hier ten volle uitgevoerd.

Door deze award kreeg ons ziekenhuis ook meer zichtbaarheid. We kregen meer geïnteresseerde kandidaten, iets wat voor bepaalde knelpuntberoepen zeer welkom is. We blijven werken aan een goede en fijne werkomgeving waarbij niet alleen de patiënt maar ook onze medewerkers, artsen en vrijwilligers centraal staan.

Laatste wijziging: 15.09.2020