Vlaanderenis werk

Pijncentrum

Contactgegevens

Openingsuren secretariaat:
van 08.00 tot 16.30 uur

Pijncentrum

Pijnraadpleging

Technische behandeling

Waarom een pijnkliniek?

In de pijnkliniek worden patiënten met pijnklachten van diverse oorsprong en tijdsduur op raadpleging gezien door een pijnarts. De pijnkliniek biedt patiënten en hun verwijzers de mogelijkheid het pijnprobleem in een zo ruim mogelijk kader te evalueren. Veel aandacht gaat naar de initiatieraadpleging en de diagnostische oppuntstelling. De pijnkliniek beschikt over een technische ruimte uitgerust met radioscopie en echografie om gerichte pijnbehandelingen te kunnen uitvoeren.

Voor welke klachten?

De meerderheid van patiënten die zich aanmeldt, heeft pijnklachten vanuit de nek- en de rugregio. Door snelle diagnostiek en gerichte behandelingen pogen we patiënten snel door hun acute fase te loodsen waardoor een versnelde herstelfase zich instelt.

Pijnsyndromen die zich aanmelden zijn:

 • rug- en nekpijnklachten met of zonder uitstraling in de ledematen
 • patiënten met herpes zoster infectie (zona)
 • pijn en diabetes
 • pijn en vaatlijden
 • pijn en osteoporose (wervelindeuking, sacrumfractuur)
 • kankerpijnsyndroom
 • CRPS (Complex Regional Pain Syndrome) type I en II (Südeck/causalgie)
 • hoofdpijnklachten
  • spanningshoofdpijn
  • migraine
  • clusterhoofdpijn
  • trigeminusneuralgie
 • pijn na heelkundige ingrepen
 • coccygodynie
 • fibromyalgie

Aangeboden interventionele technieken: 

 • Diagnostische blocks
 • Therapeutische blocks

Gerichte zenuwwortelinfiltraties op alle spinale niveaus, infiltraties bezenuwing facetgewrichten, infiltraties perifere zenuwen onder radioscopie of echografie 

 • pijn van spinale oorsprong
  • transforaminale epidurale infiltraties met corticoïden
  • intrafacettaire infiltraties met corticoïden
  • radiofrequente behandeling spinale zenuwwortel bij chronische radiculopathie
  • radiofrequente behandeling bezenuwing facettaire gewrichten
 • aangezichtspijn
  • radiofrequente behandeling ganglion van Gasser bij trigeminusneuralgie
  • radiofrequente behandeling ganglion sphenopalatinum bij cluster hoofdpijn
 • acute herpes zoster infectie (zona)
  • ganglion stellatumblock bij acute trigeminale herpes zoster
  • epidurale infusie analgica bij acute spinale vormen
 • kankerpijnbehandelingen
  • plexus coeliacumblock bij pancreascarcinoom
  • epidurale/intrathecale infusie van analgetica via PCA-pomp
  • IV of SC analgeticatoediening via PCA-pomp
 • patiënten met acute CRPS BL/OL
  • plaatsen locoregionale verblijfscatheter voor continue periplexaire infusie analgetica
  • ganglion stellatumblock
  • lumbaal sympaticusblock
 • patiënten met chronische lage rugpijn met of zonder radiculopathie na spinale heelkunde
  • ruggenmergstimulatie bij invaliderende radiculaire pijnklachten
  • intrathecale toediening neuromodulatoren bij chronische invaliderende rugpijnklachten (geïmplanteerde pijnpomp)

Laatste wijziging: 8.03.2019