Vlaanderenis werk

Pijncentrum

Contactgegevens

Openingsuren secretariaat:
van 08.00 tot 16.30 uur

Pijncentrum

Organisatie, opvolging en behandeling van acute pijnsyndromen intra muros

Eén van de voornaamste triggers in het chronificatieproces van pijn is onvoldoende pijnbehandeling in de acute fase. Daarnaast zijn er nog heel wat andere factoren die een patiënt in een acute pijnepisode vatbaar maken voor een chronificatie van acute pijn. 
Het team ontwikkelde een yellow-flag-score die peilt naar de kritische factoren die die een mogelijke evolutie naar chronische pijn genereren. Bij elke patiënt die een heelkundige ingreep dient te ondergaan, wordt een yellow-flag-score afgenomen. Patiënten die een hoge score behalen, dienen meer van nabij en met andere technieken te worden benaderd dan patiënten met een lage score. 

Het team is ook verantwoordelijk om - samen met de arts-anesthesist - de doorlopende behandeling en opvolging van acute pijn, in de verschillende medische diagnoses en pathologiegroepen, uit te schrijven in samenspraak met de behandelende artsen.

Laatste wijziging: 8.03.2019