afspraakarrow-backarrow-downarrowarts-thumbbg-pathcheckclipboardclockcloseeekloesfeufacebookgluegoogle-plushamburgerinfoInstagramlinkedinphoneplay-storesearchselectsijseletwittervlaanderenVlaanderenis werkyoutube

Pijncentrum

Voor inlichtingen of een afspraak

09 310 04 56 (Eeklo)
Openingsuren secretariaat:
van 08u00 tot 18u00

Pijncentrum

Organisatie, opvolging en behandeling van acute pijnsyndromen intra muros

Eén van de voornaamste triggers in het chronificatieproces van pijn is het onvoldoende behandelen van pijn in de acute fase. Daarnaast zijn er nog heel wat andere gekende predisponerende factoren die een patiënt in een acute pijnepisode vatbaar maken voor chronificatie van acute pijn. Het MAT ontwikkelde een "yellow-flag" score die peilt naar de kritische factoren die het risico op evolutie naar chronische pijn verhogen. Bij elke patiënt die een heelkundige ingreep dient te  ondergaan wordt een yellow-flag score afgenomen. Patiënten die een hoge yellog-flag score behalen dienen meer van nabij en met andere technieken te worden benaderd dan patiënten zonder hoge yellog-flag score. 

Het MAT is ook verantwoordelijk om samen met de coördinerende geneesheer-anesthesist de "standing orders" rond behandeling en opvolging van acute pijn in de verschillende medische diagnoses en pathologiegroepen uit te schrijven in samenspraak met de behandelende artsen.

Laatste wijziging: 21.08.2018