Vlaanderenis werk

Dagziekenhuis geriatrie

Contactgegevens

Dagziekenhuis geriatrie

Consultatie en dagziekenhuis

Tijdens een opname op de geriatrische daghospitalisatie kan een ambulante evaluatie, een therapie of revalidatie plaatsvinden. Zo vermijden we een langduriger opname in het ziekenhuis. Een verwijzing gebeurt door de huisarts of een arts-specialist of kan in opvolging na een hospitalisatie op voorstel van de geriater van de afdeling.

Ambulante evaluatie

Volgende patiënten komen in aanmerking voor een uitgebreide ambulante (multidisciplinaire) evaluatie:

  • Oppuntstelling i.k.v. geplande operatie met algemene verdoving
  • Vermagering zonder aanwijsbare oorzaak
  • Regelmatig vallen of stapproblemen
  • Geheugen- of gedragsproblemen
  • Na hospitalisatie met complexe en meerdere aandoeningen, ook uitgebreide wondzorg
  • Revalidatie na een ziekenhuisopname
  • Therapie( bv een transfusie of toediening van ijzer of bifosfonaten)

Verloop van een daghospitalisatie

De daghospitalisatie (zie folder) op afdeling G42 (vierde verdieping, blok B) beschikt over zes plaatsen. We zijn geopend van maandag tot en met vrijdag en gesloten tijdens het weekend en op feestdagen.
De patiënt komt voor een halve of hele dag naar het dagziekenhuis, afhankelijk van het programma. Inschrijven aan het onthaal is noodzakelijk.
Hij/zij hoeft niet nuchter te zijn, tenzij vooraf uitdrukkelijk gevraagd.
Breng hulpmiddelen mee (bril, hoorapparaat, wandelstok, rollator, orthesen) en draag goede schoenen.
De evaluatie wordt uitgevoerd door de geriater, de gespecialiseerde geriatrisch verpleegkundige, paramedici (logopedist, ergotherapeut, kinesitherapeut, diëtiste) en een psychologe naargelang de problematiek.

De revalidatie wordt opgevolgd door minstens twee zorgverleners van het team en is beperkt tot maximaal acht weken en 40 sessies in een kalenderjaar.

De geriater maakt een uitgebreid verslag voor de behandelende huisarts of specialist.

Opgelet: in het kader van COVID-19 is het dragen van een chirurgisch mondmasker verplicht voor de patiënt en zijn begeleider. Indien een patiënt komt voor een evaluatie dan vragen we de huisarts om vooraf een test af te nemen.

Laatste wijziging: 3.11.2022