Vlaanderenis werk

Voorzitter Dirk Vandenbussche geeft fakkel door aan Lutgart Van den Berghe

13 januari 2023 / Nieuwsberichten

In AZ Alma vond een belangrijke wissel in het Bestuursorgaan (voorheen Raad van Bestuur) plaats. Voorzitter Dirk Vandenbussche geeft de fakkel door aan Lutgart Van den Berghe, meteen ook de eerste vrouwelijke voorzitter van het Bestuursorgaan in de geschiedenis van AZ Alma.

Lutgart Van den Berghe
Dirk Vandenbussche

Dirk Vandenbussche kwam in de Raad van Bestuur van het ziekenhuis op 14 juni 2004, werd ondervoorzitter op 13 december 2010 en volgde Hugo Bulté op als voorzitter vanaf 1 januari 2019. Nu maakt hij dus plaats voor Lutgart Van den Berghe, die sinds 17 september 2018 deel uitmaakt van dit Bestuursorgaan. Dirk Vandenbussche blijft wel bestuurder van AZ Alma.

Op die manier kan hij de finalisering meemaken van het changeproject, dat in 2021 in het ziekenhuis werd opgestart en waarvan hij de architect is. Dat changeproject zorgde voor een grondige wijziging op alle niveaus van AZ Alma, zowel in de Algemene Vergadering, het Bestuursorgaan, het Directiecomité als het organigram. De laatste stappen hierin worden momenteel genomen en het is toch wel opmerkelijk dat dit ingrijpende plan in een voor ons ziekenhuis moeilijke periode (door COVID-19) kon worden uitgevoerd. Dirk Vandenbussche bracht vanuit zijn professionele achtergrond als bedrijfsleider het ondernemerschap in AZ Alma, stuurde ook aan op een meerjarenbegroting en op Lange Termijn financiële planning. AZ Alma bedankt hem voor zijn inzet en engagement en is blij dat hij zijn expertise zal blijven ter beschikking stellen als bestuurder.

Met Lutgart Van den Berghe krijgt AZ Alma voor het eerst een vrouwelijke voorzitter van het Bestuursorgaan. Na een topcarrière in de academische en bedrijfswereld in binnen- en buitenland engageerde zij zich ruim vier jaar geleden als bestuurder van ons ziekenhuis. Als nieuwe voorzitter zal zij verder bouwen op de fundamenten die door haar voorganger werden gelegd, maar zal ongetwijfeld ook eigen accenten leggen. Zeker is dat zij een goede samenwerking/co-governance tussen Bestuursorgaan, Directiecomité en artsen heel belangrijk vindt. In nauw overleg met alle interne stakeholders zal zij erover waken dat de toekomst van AZ Alma veilig wordt gesteld. We wensen haar daar alle succes bij.

Nieuwsoverzicht