Vlaanderenis werk

Verbod ziekenhuisbezoek en schrapping ingrepen en consultaties zorgen voor veel vragen

14 maart 2020 / COVID-19

Het bericht van gisteravond over het totale bezoekverbod aan gehospitaliseerde patiënten en over de schrapping van niet-dringende ingrepen en consultaties heeft heel wat reacties en vragen losgeweekt.

Coronavirus

Het bericht van gisteravond over het totale bezoekverbod aan gehospitaliseerde patiënten en over de schrapping van niet-dringende ingrepen en consultaties heeft heel wat reacties en vragen losgeweekt.

Afspraken in verband met verbod ziekenhuisbezoek

Er geldt in AZ Alma, voorlopig tot en met 3 april, een volledig bezoekverbod. Op dit verbod zijn drie uitzonderingen: op de materniteit en de pediatrie zijn één persoon per dag toegelaten en ook bij patiënten in palliatieve setting kan, in overleg met de behandelende arts, ruimer bezoek worden toegestaan.

Voor de andere afdelingen geldt dus het volledige verbod en AZ Alma beseft dat dit tot praktische problemen kan leiden, zeker bij patiënten die hier langdurig gehospitaliseerd zijn. Daarom werkte het ziekenhuis een regeling uit voor het afhalen van vuile was en het brengen van verse was.

De verse was kan gebracht worden door familie of een mantelzorger en aan het onthaal afgegeven worden, NIET op de zorgeenheid. Dit kan op zes momenten in de week:

  • Dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur.
  • Donderdag van 09.00 tot 11.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur.
  • Zaterdag van 09.00 tot 11.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur.

Een onthaalmedewerker zal de verse was in ontvangst nemen en zal er telefonisch voor zorgen dat de vuile was van de patiënt onmiddellijk naar beneden wordt gebracht en aan familie of mantelzorger wordt overhandigd. De propere was wordt dan ineens meegenomen naar de patiëntenkamer. Om geen misverstanden te hebben worden de zakken was (zowel verse als vuile) steeds getekend met een patiëntenetiket of een etiket met minimaal naam en geboortedatum. Bij (vermoedelijk) besmette patiënten kan enkel aanlevering van propere was, er wordt dan geen vuile was meegegeven.

Niet-dringende ingrepen en consultaties uitgesteld

Ook de opgelegde beslissing om niet-dringende ingrepen en consultaties uit te stellen tot minstens 3 april leidde tot veel vragen en reacties: gaat de rugschool nog door? (NEEN) kan ik langskomen voor bloedafname? (NEEN, behalve indien dringend, te bepalen door uw huisarts) kan ik als mantelzorger nog langskomen? (NEEN, zie hierboven),…

AZ Alma neemt deze maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan en om de zorgmedewerkers te beschermen. We hopen op uw begrip!

Deze morgen werden de containers aangeleverd waar vanaf dinsdag het zorgmeldpunt zal ingericht worden (zie foto). Het gaat om vier consultatie-units, een wachtzaal en een sanitair blok. Dit weekend werd het zorgmeldpunt van de Huisartsenwachtpost Meetjesland georganiseerd in het Almahuis, recht tegenover de dienst Spoedgevallen in de Blakstraat. Maar patiënten moeten zich wel eerst aanmelden aan de triagetent aan de Huisartsenwachtpost op het terrein van AZ Alma. Het was daar trouwens aardig druk vandaag.

Richtlijnen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus blijven gelden

Intussen blijven de richtlijnen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus gelden:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep.
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
  • Vermijd handen geven.
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn.

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op azalma.be of huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht