Vlaanderenis werk

Uren zorgmeldpunt uitgebreid: nu doorlopend open van 10 uur ’s morgens tot 8 uur ‘s morgens

22 maart 2020 / COVID-19

De zorgmeldpunten aan de Huisartsenwachtpost Meetjesland en AZ Alma zijn voortaan bijna doorlopend open.

Corona triagetent en zorgmeldpunten
Nieuwsoverzicht