Vlaanderenis werk

Uren zorgmeldpunt uitgebreid: nu doorlopend open van 10 uur ’s morgens tot 8 uur ‘s morgens

22 maart 2020 / COVID-19

De zorgmeldpunten aan de Huisartsenwachtpost Meetjesland en AZ Alma zijn voortaan bijna doorlopend open.

Corona triagetent en zorgmeldpunten

De zorgmeldpunten aan de Huisartsenwachtpost Meetjesland en AZ Alma zijn voortaan bijna doorlopend open: u kunt er met een vermoeden van mogelijke besmetting door het nieuwe coronavirus terecht van 10 uur ’s morgens tot 8 uur ’s morgens (dus nonstop, ook 's nachts), weliswaar pas nadat u eerst met uw eigen huisarts of de huisarts van wacht (1733) hebt gebeld.

Wie denkt een mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus te hebben opgelopen en daarmee naar de dokter wil, moet daarvoor immers een afgelijnd traject volgen. Het is van het grootste belang dat dit traject aangehouden blijft om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.

 • Neem eerst contact op met uw eigen vaste huisarts of, indien die niet bereikbaar is, met de huisarts met wachtdienst via het nummer 1733.
 • Die zal na telefonische consultatie oordelen of u naar het zorgmeldpunt moet gaan gelegen bij de Huisartsenwachtpost Meetjesland en de dienst Spoedgevallen op het terrein van AZ Alma.
 • Het zorgmeldpunt is open van 10 uur ’ s morgens tot 8u de volgende dag.
 • Alvorens u naar het zorgmeldpunt kan gaan, zal u in de triagetent ingeschreven en kort gezien worden door een huisarts voor een eerste selectie. Die zal beslissen naar waar u wordt doorgestuurd: ofwel naar het zorgmeldpunt, ofwel naar de dienst spoedgevallen ofwel naar huis voor thuisisolatie.
 • Ook patiënten met ‘andere dan corona’-klachten volgen dezelfde weg (na afspraak via het callcenter door de huisarts).

De Huisartsenwachtpost Meetjesland zorgt in eerste instantie voor de werking van vier kabinetten in het zorgmeldpunt. Op die manier wordt de drukte gespreid en is het mogelijk om de nodige afstand te bewaren tijdens het wachten. Er zijn in totaal zeven kabinetten, er is dus nog extra ruimte voor uitbreiding.

Wie na de consultatie in het zorgmeldpunt terug huiswaarts gaat, kan het terrein van AZ Alma verlaten via het hek aan de dienst Spoedgevallen en zo via de Blakstraat naar huis rijden. Let op, het is VERBODEN om het terrein van AZ Alma te betreden via het hek aan de Blakstraat, dat moet nog steeds gebeuren via de rotonde op de Ringlaan en vervolgens kunt u naar de achterzijde rijden, waar het zorgmeldpunt, de Huisartsenwachtpost en de dienst Spoedgevallen zich bevinden. Parkeren moet trouwens steeds op het terrein van AZ Alma, NIET in de Blakstraat. Gelieve ook de inrijpoort van de dienst Spoedgevallen steeds vrij te houden voor ambulances.

houd de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

 • Was regelmatig je handen met water en zeep
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
 • Blijf thuis als je zelf ziek bent
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
 • Vermijd handen geven
 • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht