Vlaanderenis werk

Team Materniteit verwelkomt nieuwe arts

4 februari 2020 / Nieuwsberichten

Het team van Verloskunde, Materniteit en Neonatologie verwelkomt een nieuw talent: dokter Heleen Demaegd.

Coverfoto materniteit
Pasfoto Heleen Demaegd 2

DokterDemaegd specialiseerde zich in de Gynaecologie-Verloskunde aan de Universiteit van Gent. Ze deed ervaring op in Nederland, Gent en Ieper. Aan KU Leuven volgde dokter Demaegd recent een interuniversitaire opleiding prenatale echografie en foetale geneeskunde.
Dokter Demaegd zal in de associatie Gynaecologie nauw samenwerken met dokter Michel Bafort, dokter Karl Brack, dokter Christine Colmant, dokter Elisa De Bel, dokter Fleur De Metsenaere en dokter Myriam Struyven.

We kijken alvast uit naar een vruchtbare samenwerking.

Nieuwsoverzicht