Vlaanderenis werk

Opnieuw bezoek toegelaten vanaf dinsdag, maar onder strikte voorwaarden

28 mei 2020 / COVID-19

Vanaf dinsdag 2 juni is opnieuw (beperkt) bezoek toegelaten voor de meeste patiënten in AZ Alma. Het bezoek gebeurt wel onder heel strikte voorwaarden.

Corona bezoek welkom1

Vanaf dinsdag 2 juni is opnieuw (beperkt) bezoek toegelaten voor de meeste patiënten in AZ Alma. Het bezoek gebeurt wel onder heel strikte voorwaarden. Bij de versoepeling van de bezoekregeling koost AZ Alma nadrukkelijk voor het belang van onze patiënten, die vaak wekenlang bezoek hebben moeten ontberen. We waken er evenwel ook over dat er geen nieuwe opstoot van het nieuwe coronavirus komt en leggen bijgevolg enkele beperkingen op voor de maximale bescherming van onze patiënten, artsen, medewerkers en vrijwilligers. Hiermee komt een eind aan een bijna twaalf weken durende zware periode, zowel voor patiënten als familieleden. Deze nieuwe maatregelen gelden voor twee weken vanaf dinsdag 2 juni.

De strikte voorwaarden i.v.m. het bezoek:

 • Bezoek is weer toegelaten vanaf dinsdag 2 juni 2020
 • Bezoek is toegestaan bij patiënten langer dan 4 dagen aanwezig in het ziekenhuis
 • Bezoek mag op bijna alle afdelingen, behalve bij COVID-19-patiënten (G42), bij patiënten in kortverblijf (ZE22) en in de dagziekenhuizen. Voor Intensieve Zorg, Hartbewaking-Beroertezorg geldt een aparte regeling (zie verder), voor Materniteit en Pediatrie blijven de huidige bezoekrestricties aangehouden
 • Bezoek kan dagelijks tussen 14 en 18 uur. Uiterlijk om 18 uur moet het bezoek het ziekenhuis verlaten!
 • Bezoek wordt door de zorgeenheid opgebeld voor een eerste afspraak, bij dat eerste bezoek kan meteen een volgende afspraak vastgelegd worden
 • Bezoek mag door slechts één persoon, dat moet steeds dezelfde zijn (partner, kind of dichte naaste)
 • Bezoek mag maximum één uur duren
 • Bezoekers mogen de laatste 2 weken niet ziek zijn geweest of COVID-19-symptomen (koorts, spierpijn, hoofdpijn…) hebben vertoond
 • Bezoekers betreden het ziekenhuis via een aparte ingang aan het eind van de Aorta, die zal duidelijk aangeduid zijn: de rechtse toegangsdeur. We willen de bezoekersstroom niet vermengen met de mensen die op consultatie komen en beletten dat daar vertraging ontstaat. In de inkomhal komen dus twee controletafels: een voor bezoek en een voor de consultaties
 • Bezoekers moeten een mondmasker dragen bij het binnenkomen van het ziekenhuis en moeten de handen wassen bij het betreden van de zorgeenheid aan de (bloemen)wasplaats vooraan
 • Bezoekers nemen op de kamer plaats op de stoel achter het voeteneind van het bed, hebben geen fysiek contact met de patiënt en raken op de kamer niets aan. Bloemen meebrengen is niet toegestaan, verse was wordt door verpleging in kast gelegd. Helpen bij het eten is evenmin toegelaten
 • Bezoek aan IZ of HBBZ is voor een kwartier toegelaten tussen 15 en 15.30 uur, één persoon per patiënt en steeds dezelfde bezoeker. Ook hier is mondmasker verplicht, mag de patiënt niet aangeraakt worden en moeten de handen gewassen worden na het verlaten van de box
 • Bezoekers kunnen het ziekenhuisrestaurant nog NIET betreden

We rekenen heel hard op de medewerking, burgerzin en het gezond verstand van de bezoekers. Wanneer we vaststellen dat deze versoepeling leidt tot misbruiken of ongeregeldheden, dan gaan we het bezoek onmiddellijk terugschroeven. Bedankt om hiermee rekening te houden.

Houd intussen onverminderd de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

 • Was regelmatig je handen met water en zeep
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
 • Blijf thuis als je zelf ziek bent
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
 • Vermijd handen geven
 • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn
 • Respecteer social distancing (1,5 meter)
Nieuwsoverzicht