Vlaanderenis werk

Ook in 2022 staan alle neuzen in dezelfde richting

4 januari 2022 / Nieuwsberichten

Alle artsen, medewerkers en vrijwilligers ontvingen een zoet nieuwjaarsgeschenk dat de neuzen in dezelfde richting zet...

Cuberdons 2

Weet u nog, in 2020, bij de start van de coronapandemie, werden we in AZ Alma overstelpt met (vooral eet- en drinkbare) geschenken voor de ‘helden van de zorg’. Vorig jaar is dat stilgevallen, begrijpelijkerwijze. Maar het werk in de zorg is gebleven, even intensief als in de beginmaanden van de COVID-19-golf.

Maar net voor Nieuwjaar werd opnieuw op onze deur geklopt door de Eeklose firma Confiserie Geldhof, de producent van de enige échte cuberdons. Of ze ons een plezier konden doen met ongeveer een half kilootje neuzekes voor àlle artsen, medewerkers en vrijwilligers? Natuurlijk konden ze dat!

Om de drie paletten cuberdons die in onze richting kwamen op een coronaveilige manier te verdelen, stak de dienst Magazijn & Distributie een tandje bij en werden maar liefst 1.600 zakjes met neuzekes gevuld. Deze worden deze week in het ziekenhuis verdeeld, zodat ook bij aanvang van 2022 alle neuzen in dezelfde richting staan in AZ Alma!

Nieuwsoverzicht