Vlaanderenis werk

Nieuwe ‘smiley’ voor Dienst Voeding en Catering van AZ Alma

12 februari 2019 / Nieuwsberichten

De Dienst Voeding en Catering van AZ Alma ontving voor de derde opeenvolgende keer het Autocontrole Certificaat, kortweg de ‘smiley’. Dat wordt uitgereikt door de Certificatie Commissie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Smiley Cateringploeg Az Alma Klein
Eeklo Alma Beste Keuken 1

De 'smiley' is de hoogst mogelijke kwaliteits-erkenning die een grootkeuken in een ziekenhuis kan ontvangen. AZ Alma ontving deze ‘smiley’ eerder al in 2012 en 2015, maar nu voor het eerst in het nieuwe ziekenhuis.

‘Dit is het werk van mijn diensthoofd Voeding en Catering Griet Dhont, de teamleiders Dominique Haemers, Steven Delabie, Johan Van Houcke en Ann Van Loo en de medewerkers’, zegt facilitair groepmanager hoteldiensten Veerle Schaubroeck. ‘Zij hebben de uitgebreide en zeer grondige inspectieaudit goed doorstaan, waardoor we opnieuw gecertificeerd zijn voor drie jaar!’

Het Autocontrole Certificaat wordt uitgereikt voor het geheel van maatregelen dat AZ Alma neemt om in alle stadia van de productie, verwerking en distributie ervoor te zorgen dat de producten:

  • voldoen aan de reglementaire voorschriften voor de voedselveiligheid
  • voldoen aan de kwaliteitseisen die door het FAVV worden opgelegd
  • traceerbaar zijn

De werking van de Dienst Voeding en Catering in een ziekenhuis als AZ Alma is heel complex en onderworpen aan een pak regels en voorschriften. De strenge audit ging na of deze richtlijnen in de grootkeuken van AZ Alma tot in de kleinste details werden nageleefd. De hernieuwde toekenning van dit Autocontrole Certificaat past perfect in het voortdurend streven naar kwaliteitsvolle zorg in AZ Alma. ‘We leggen de lat dus hoog’, zegt Veerle Schaubroeck. ‘En terecht, zo blijkt, want door nu ook in het nieuwe ziekenhuis de ‘smiley’ binnen te halen, bewijst ons team dat het goed bezig is.”

‘Ik ben zeer trots op de prestatie van ons team, maar we gaan nu niet op onze lauweren rusten’, zegt Fritz Defloor, directeur zorgondersteunende diensten. ‘We moeten nu verder de ingeslagen weg bewandelen en iedere dag opnieuw dezelfde kwaliteit blijven aanbieden aan de patiënten en in ons restaurant. Op de werkvloer moeten de richtlijnen dus nauwkeurig gevolgd worden. Het Federaal Agentschap Voedselveiligheid schonk ons het vertrouwen, we gaan dat blijven waarmaken!’ Het behalen van deze kwaliteitserkenning betekent niet dat de Dienst Voeding en Catering ontsnapt aan verdere controles. Het FAVV blijft korte en onaangekondigde audits uitvoeren, de dienst moet dus bij de pinken blijven.

Het behalen van de ‘smiley’ werd door het team van de Dienst Voeding en Catering uitgebreid gevierd op een teambuildingsmoment. Iedereen kreeg een smiley-badge opgespeld en draagt die nu terecht trots.

Nieuwsoverzicht