Vlaanderenis werk

Materniteit haalt opnieuw kwaliteitslabel binnen

14 november 2019 / Nieuwsberichten

In 2015 was het reeds prijs, maar afgelopen dinsdag ontving onze materniteit opnieuw de bevestiging: het kwaliteitslabel Baby Friendly Hospital Initiative (BHFI) is terug binnen.

Geslaagd2

Onze materniteit heeft voor de tweede keer het BFHI–label ontvangen, na een grondige screening van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Ook in 2015 kreeg het team deze erkenning.

BFHI is een project van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF ter bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding. Onze materniteit ondersteunt binnen de prenatale diensten, het verloskwartier en de kraamafdeling de moeders en hun nabije omgeving, zodat er kwaliteitsvolle informatie en een goede begeleiding van de borst- en zuigelingenvoeding wordt aangeboden. Zo krijgen elke baby en mama de beste start tijdens de zwangerschap, arbeid en bevalling.

Hoofdvroedvrouw Tracy De Weirdt en enkele medewerkers gingen dinsdag het getuigschrift ophalen en blijven het kwalitatieve werk verder zetten. We feliciteren dan ook artsen-diensthoofden dokter Michel Bafort en dokter Katrien Vanneste, onze hoofdvroedvrouw en het volledige team. AZ Alma is trots op het behaalde label.

Nieuwsoverzicht