Vlaanderenis werk

Kies voor een job in de zorg!

14 juli 2022 / Nieuwsberichten

Er is in de zorgsector een enorme vraag naar gekwalificeerde verpleegkundigen en zorgkundigen. Het project #kiesvoordezorg speelt hierop in en AZ Alma werkt daaraan mee.

AZALMA2020057 LR

Er is in de zorgsector een enorme vraag naar gekwalificeerde verpleegkundigen en zorgkundigen.

Het project #kiesvoordezorg wil hierop inspelen door werknemers uit andere sectoren die een tweede carrière als zorgkundige of verpleegkundige overwegen, de kans te geven om als werknemer een betaald opleidingstraject te volgen in dienst van een werkgever uit de zorgsector. Ook AZ Alma werkt mee aan dit project en verwelkomt graag toekomstige collega's.

Wanneer het diploma wordt behaald kan de kandidaat-werknemer meteen in dienst blijven van de werkgever waarmee hij of zij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten.

Het project biedt dus opleidingskansen en een grote werkzekerheid nadien. Twee vliegen in één klap!

Dit project is mogelijk gemaakt met de middelen uit het zorgpersoneelsfonds die de Federale overheid ter beschikking stelt van het IFG.

Nog vragen? Contacteer Herman Baerten op 02 227 69 44 of mail naar kiesvoordezorg@fe-bi.org. Meer info op https://www.fe-bi.org/nl/secto...

Nieuwsoverzicht