Vlaanderenis werk

Iedere patiënt ontvangt voortaan een communicatiecode om privacyredenen

23 juli 2018 / Nieuwsberichten

Bij opname in het ziekenhuis zal de patiënt via de dienst spoedgevallen, via de dienst inschrijvingen of via de zorgeenheid een formulier met een communicatiecode ontvangen.


Azamd2017003

AZ Alma hecht veel belang enerzijds aan het respect voor de privacy van zijn patiënten en anderzijds aan het beroepsgeheim van zijn artsen en medewerkers. Familie en aanverwanten willen graag horen hoe het met hun naaste gaat. In het ziekenhuis zijn onze zorgverleners zoals artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, medewerkers sociale dienst, … echter gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat men niet zomaar info over de medische toestand van de patiënt kan vertellen aan elk familielid.

We wensen dit nog te versterken door personen die telefonisch naar de gezondheidstoestand van de patiënt informeren, naar een communicatiecode te vragen. Bij opname in het ziekenhuis zal de patiënt via de dienst spoedgevallen, via de dienst inschrijvingen of via de zorgeenheid een formulier met deze communicatiecode ontvangen. Deze code is voor iedere patiënt verschillend. De patiënt kan deze code overhandigen aan de personen van wie hij/zij het goed vindt dat ze telefonisch naar de gezondheidstoestand informeren. Enkel en alleen aan naasten van de patiënt die deze communicatiecode kunnen voorleggen, zal informatie meegedeeld worden. Op die manier weten onze medewerkers met vrij grote zekerheid dat ze de rechtmatige persoon informeren.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Nieuwsoverzicht