Vlaanderenis werk

Grote vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen

19 maart 2020 / COVID-19

Een aantal bedrijven en instellingen uit het Meetjesland en zelfs de Kanaalzone kwam spontaan mondmaskers brengen om in ons ziekenhuis bij de zorg van de patiënten te gebruiken.

Corona victor buyck

AZ Alma stelde de voorbije dagen vast dat de solidariteit heel groot is. Een aantal bedrijven en instellingen uit het Meetjesland en zelfs de Kanaalzone kwam spontaan mondmaskers brengen om in ons ziekenhuis bij de zorg van de patiënten te gebruiken. We zijn hen daar heel dankbaar voor! We kregen ook heel wat vragen van mensen of ze mondmaskers mochten naaien. We danken al die mensen die deze spontane gestes hebben gedaan, maar het is nog niet voldoende.

Daarom deze warme maar dringende oproep: wie persoonlijk beschermingsmateriaal (mondmaskers, brillen, jassen,...) kan missen, mag dit altijd binnen brengen bij AZ Alma. U komt daarvoor naar de achterzijde van het ziekenhuis, waar de los- en laadzone is. Daar vindt u de dienst Magazijn & Distributie waar de goederen in ontvangst genomen en bewaard worden voor verdere verdeling in het ziekenhuis en de huisartsenwachtpost.

In naam van alle zorgverstrekkers in AZ Alma en de huisartsen in de Huisartsenwachtpost Meetjesland: een dikke dank u wel!

Intussen blijven de richtlijnen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus gelden:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
  • Vermijd handen geven.
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn.

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op azalma.be of huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht