Vlaanderenis werk

Bezoek is niet elke dag meer mogelijk, consultaties blijven doorlopen

29 oktober 2020 / COVID-19

Sneller dan verwacht is AZ Alma moeten overschakelen naar Fase 2B van het Federale Noodplan, dat gaat vanaf maandag 2 november in.

AZALMA2020066 LR

Sneller dan verwacht is AZ Alma moeten overschakelen naar Fase 2B van het Federale Noodplan, dat gaat vanaf maandag 2 november in. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de uitbreiding van de cohorte-afdelingen en Intensieve Zorg, maar ook voor de bezoekregelen en de begeleiding bij consultaties! Want de consultaties blijven nog altijd onverminderd doorlopen: wie een afspraak heeft of wil met een arts-specialist, kan die nog altijd nakomen of maken.

We zijn genoodzaakt om het bezoek te verspreiden over verschillende dagen, daarom zal voortaan en tot nader order niet elke dag meer bezoek mogelijk zijn. We doen er alles aan om bezoek zolang mogelijk toe te laten, omdat we de helende werking ervan beseffen.

 • Voor de zorgeenheden (m.u.v. geriatrie en COVID-19-cohortes) is bezoek toegelaten op maandag, donderdag, zaterdag en zondag (enkel tussen 14 en 18 uur) voor maximum 1 uur door 1 vaste bezoeker per week. Deze bezoeker moet uit dezelfde sociale bubbel als de patiënt komen. Na een week mag die persoon wisselen.
 • Voor de geriatrische zorgeenheden: hier is bezoek welkom op dinsdag, vrijdag en zondag, ook 1 vaste bezoeker voor 1 uur per dag (tussen 14 en 18 uur) en uit dezelfde sociale bubbel als de patiënt. Na een week mag die persoon wisselen.
 • Op pediatrie mogen beide ouders tegelijk en elke dag langskomen
 • Op materniteit mag enkel de partner bij de mama op bezoek komen, broertjes of zusjes van de baby mogen niet meer meekomen
 • Voor Intensieve Zorg en Hartbewaking-Beroertezorg (niet-COVID-19) kan bezoek na afspraak, binnen bepaalde tijdsblokken, enkel op maandag, donderdag, zaterdag en zondag. Telkens 1 vaste bezoeker per week uit dezelfde sociale bubbel als de patiënt.
 • Op Spoedgevallen is enkel bezoek/begeleiding toegestaan bij minderjarigen, palliatieve patiënten, patiënten met levensbedreigende pathologie en patiënten met cognitieve problematiek. Voor andere patiënten wordt gevraagd om in de wachtzaal te blijven.
 • COVID-19 patiënten mogen geen bezoek ontvangen, tenzij in palliatieve setting na afspraak

Voorts gelden de bekende regels: bezoekers mogen de laatste twee weken niet ziek geweest zijn of symptomen van COVID-19 vertoond hebben. Ze moeten bij aankomst steeds een registratieformulier invullen, handen ontsmetten en mondmasker dragen. Bij het betreden van de zorgeenheid moeten ze de handen wassen. Op de kamer nemen ze plaats op een stoel achter het bed en is er geen fysiek contact met de patiënt.

Ook voor begeleiders gelden nieuwe afspraken

Vanaf maandag 2 november gelden onderstaande richtlijnen voor begeleiders:

Dagziekenhuis 11 en Dagziekenhuis Geriatrie

Er is één begeleider toegestaan om een patiënt binnen te leiden en op te halen.
De begeleider kan voor alle duidelijkheid niet binnen wachten. Daar hebben we jammer genoeg niet de capaciteit voor.

Spoedgevallen

Begeleiding is enkel toegestaan bij patiënten

 • tot 18 jaar
 • in een palliatieve setting of in een levensbedreigende situatie
 • met een cognitieve problematiek (bv. dementie)

Consultaties / polikliniek

Begeleiding is enkel toegestaan bij patiënten

 • tot 18 jaar
 • die zwaar hulpbehoevend zijn (fysiek of cognitief)
 • in zwangerschapsopvolging
 • in oncologische opvolging

In alle andere gevallen is begeleiding niet toegelaten.

Wat betreft specifieke gevallen (bv. om fysieke of emotionele redenen): gelieve op voorhand contact op te nemen met uw arts.

We vragen uitdrukkelijk om maximaal vijftien minuten voor aanvang van de consultatie aanwezig te zijn. Die tijdspanne biedt voldoende ruimte om zich in te schrijven aan het loket.

We zijn u ontzettend dankbaar dat u samen met ons deze tijdelijke regeling strikt opvolgt.

#samentegencorona #wezullendoorgaan

Nieuwsoverzicht