Vlaanderenis werk

Beperktere openingsuren voor Zorgmeldpunt aan Huisartsenwachtpost

11 juni 2020 / COVID-19

Nu het ergste van de coronacrisis achter de rug lijkt, worden ook de openingsuren van het Zorgmeldpunt (met triage- en screeningsfunctie) vanaf maandag 15 juni teruggeschroefd.

Corona afbouw zorgmeldpunt

De Zorgmeldpunten in Ertvelde en Knesselare sloten vorige week al de deuren, dat in Eeklo blijft vanaf maandag wel open tussen 19 en 23 uur. Patiënten die zich voordien aanmelden, kunnen zoals vroeger weer bij de dienst Spoedgevallen aankloppen. Het is wel belangrijk dat u in eerste instantie bij uw eigen huisarts langsloopt met uw klachten. In het weekend (van vrijdagavond tot maandagmorgen) kan u terecht in de Huisartsenwachtpost Meetjesland.

Infrastructureel verandert eerstdaags ook een en ander: er verdwijnen enkele containers en de overblijvende worden verschoven, zodat de verkeersstroom op het terrein van AZ Alma weer zoals voorheen kan gebeuren. De wagens kunnen dan opnieuw de uitgang aan de rotonde nemen en niet meer langs de Blakstraat, waar volgende week trouwens herstellingswerken worden uitgevoerd. AZ Alma bedankt trouwens de inwoners van de Blakstraat voor hun verdraagzaamheid bij de hogere verkeerslast, de voorbije maanden. Beter een goede buur dan een verre vriend!

Nieuwsoverzicht