Vlaanderenis werk

Belgische primeur bereidt patiënten nog beter en veiliger voor op ingreep

17 december 2018 / Nieuwsberichten

AZ Alma start na Nieuwjaar met een innovatieve Belgische primeur: patiënten die op preoperatieve consultatie komen, ter voorbereiding van een heelkundige ingreep, kunnen voortaan de vragenlijst online invullen, thuis in alle rust. Bovendien is de vragenlijst zodanig opgesteld, dat de antwoorden heel gedetailleerd zijn en voor nuttige reminders kunnen zorgen.

20181217 Preop Klein

Voor deze Belgische primeur gaat AZ Alma in zee met BINGLI, dat de chatbot ontwikkelde, en met Amaron, dat de informatie uit de vragenlijst via diverse kanalen in het ziekenhuis gaat integreren: de nodige gegevens komen in de takenlijst van de verpleegkundige van het preoperatief consult terecht, maar ook bij de anesthesist en in het Elektronisch Patiëntendossier, zodat alle zorgverleners ze kunnen raadplegen.

AZ Alma heeft al enkele jaren een goed uitgebouwd preoperatief consult. Deze werking staat bij patiënten, huisartsen en eigen artsen hoog aangeschreven. Door de digitalisering en informatisering zal de informatiedoorstroming geoptimaliseerd worden. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg.

Via de chatbot van BINGLI kan de patiënt de vragenlijst van het preoperatief consult thuis in alle rust invullen en hoeft dit niet langer te gebeuren tijdens de preoperatieve consultatie zelf. Op die manier heeft de patiënt de nodige informatie bv. over medicatie, bij de hand en kan hij de vragenlijst correct invullen. Via de invulmodule wordt heel accuraat naar de naam van de medicatie gevraagd en wordt ook de dosering kant en klaar voorgesteld. De vragen zijn meestal meerkeuzevragen en de vragenlijst kan in tien talen worden aangeboden (waaronder Frans, Engels, Duits, Arabisch,…).

De module is zodanig opgesteld, dat steeds alle vragen moeten beantwoord worden, anders kan men niet verder werken. Door de artificiële intelligentie zijn er ook automatische controles voorzien, zodat foutjes die per toeval werden gemaakt, eruit gelicht kunnen worden. En aan de module zijn ook alarmen gekoppeld: wanneer u meldt dat u piercings heeft dan krijgt u daags voor de ingreep een reminder die u eraan herinnert dat u deze op voorhand moet verwijderen. Ook mensen die bloedverdunners nemen, krijgen tijdig een verwittiging om daar preoperatief mee te stoppen. Op deze wijze worden vertragingen op de dag van de ingreep vermeden.

AZ Alma gaat nog een stap verder: de informatie die via de BINGLI-module wordt verkregen, zal door de firma Amaron geïntegreerd worden in het Elektronisch Patiëntendossier van AZ Alma. Bepaalde kritische stappen in het proces zullen ook op de takenlijst van de verpleegkundige van het preoperatief consult terecht komen, zodat deze de patiënt op de voet kan opvolgen. Als een patiënt bijvoorbeeld niet gereageerd heeft op de verwittiging om een paar dagen vόόr de ingreep te stoppen met bloedverdunners, zal deze door de verpleegkundige worden opgebeld. Ook de anesthesisten krijgen de informatie, die onder meer de melding van allergieën omvat. Het opvolgen en bewaken van het proces zal in AZ Alma aangestuurd worden door het Workflower platform van de firma Amaron.

“Dit gaat echt wel de kwaliteit van de informatie en dus de veiligheid van de ingreep verhogen”, zegt Evelien Heyde, hoofdverpleegkundige van het preoperatief consult van AZ Alma. “De patiënt kan in alle rust en kalmte de vragenlijst invullen. Bovendien wordt de informatie uit de preoperatieve lijst gekoppeld aan het digitaal patiëntendossier zodat die continu kan opgevolgd worden. Dit gaat de kwaliteit van onze dienstverlening nog verhogen, daar ben ik zeker van.”

AZ Alma wil na een korte proefperiode deze BINGLI-chatbot in combinatie met het Amaron Workflower platform operationeel maken in februari 2019. Dan krijgen de patiënten van het preoperatief consult een unieke code, waarmee ze toegang krijgen tot hun persoonlijke vragenlijst. Patiënten die niet zo vlot overweg kunnen met de computer, worden indien gewenst geholpen bij het invullen door de verpleegkundige.

Nieuwsoverzicht