Vlaanderenis werk

AZ Alma laat geen bezoek meer toe en stelt ingrepen uit

13 maart 2020 / COVID-19

AZ Alma neemt een aantal maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus af te remmen en besmettingen bij de zorgverstrekkers te vermijden en volgt daarmee de nieuwe nationale richtlijnen.

Coronavirus

AZ Alma neemt een aantal maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus af te remmen en besmettingen bij de zorgverstrekkers te vermijden en volgt daarmee de nieuwe nationale richtlijnen. Alle maatregelen gaan onmiddellijk in en lopen voorlopig tot en met 3 april. AZ Alma hoopt op begrip voor deze preventieve maatregelen.

Geen bezoek meer toegelaten

AZ Alma laat geen bezoek meer toe aan de patiënten. Er worden wel uitzonderingen gemaakt voor materniteit en pediatrie, waar telkens één bezoeker wordt toegelaten. Een laatste uitzondering op deze nieuwe maatregel geldt voor bezoekers aan patiënten in palliatieve setting. Die blijven ook met meerdere familieleden of naasten welkom, maar er wordt wel gevraagd om dat bezoek wat te spreiden. Bezoek gebeurt in overleg met de behandelende arts.

Restaurant voortaan enkel voor artsen en medewerkers

Een andere maatregel is dat het restaurant van AZ Alma enkel toegankelijk is voor artsen en medewerkers. Bezoekers en patiënten kunnen er dus niet meer eten, ook deze maatregel werd genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.

Geplande, niet dringende ingrepen uitgesteld

AZ Alma stelt ook alle geplande, niet dringende ingrepen in het operatiekwartier uit tot en dit voor onbepaalde duur. Deze maatregel zal wekelijks worden geëvalueerd. Ook in het chirurgisch dagziekenhuis en het geriatrisch dagziekenhuis worden geplande en uitstelbare ingrepen geannuleerd. In het pediatrisch dagziekenhuis worden de ingrepen ook stopgezet met uitzondering van de niet-uitstelbare. De werking in het oncologisch dagziekenhuis blijft behouden wegens niet-uitstelbaar. De patiënten worden hiervan persoonlijk door AZ Alma verwittigd.

Ook de sessies op de revalidatieafdeling worden geschrapt tot minstens 3 april.

Consultaties polikliniek worden geannuleerd

Ook de consultaties in de polikliniek worden geannuleerd, met uitzondering van de niet-uitstelbare raadplegingen. Deze patiënten worden eveneens persoonlijk verwittigd door het ziekenhuis. Wie toch op consultatie kan komen wegens niet-uitstelbaar, komt best tegen kort voor het uur van afspraak, zodat u niet te lang in de wachtzaal hoeft door te brengen. Laat u ook begeleiden door slechts één persoon (ouder dan 18 jaar) en neem in de wachtzaal voldoende afstand van de andere personen.

Opening cohorte-afdeling

AZ Alma opent onmiddellijk een cohorte-afdeling voor patiënten in afwachting van hun testresultaat of voor positief geteste patiënten voor wie een ziekenhuisopname nodig is. Deze afdeling bevat 12 plaatsen.

Andere drastische maatregelen

In een streven om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan en de zorg voor de verzorgenden te behartigen nam AZ Alma intern nog drastische maatregelen. Zo werd de vrijwilligerswerking volledig stopgezet, worden alle symposia en vergaderingen met externen minstens tot 3 april geannuleerd en gaan geen vergaderingen met meer dan 20 personen meer door.

Zorgmeldpunt geïnstalleerd

Patiënten met een vermoeden van besmetting door het nieuwe coronavirus gaan NIET naar de consultatie van de eigen huisarts of specialist maar bellen hem/haar op. Als die niet bereikbaar is, kan de 1733 gebeld worden. Dan wordt de patiënt telefonisch ondervraagd en geëvalueerd. Op basis daarvan zal de huisarts oordelen of verder lichamelijk onderzoek nodig is en hij zal de patiënt dan doorverwijzen naar het zorgmeldpunt op de site van AZ Alma aan de Ringlaan 15 in Eeklo.

Daar worden de bordjes ‘Vermoeden coronavirus’ richting dienst Spoedgevallen gevolgd en wordt de patiënt opgevangen en begeleid tot aan het zorgmeldpunt van de Huisartsenwachtpost Meetjesland.

Richtlijnen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus blijven gelden

Intussen blijven de richtlijnen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus gelden:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep.
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
  • Vermijd handen geven.
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn.

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op azalma.be of huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht