Vlaanderenis werk

AZ Alma en huisartsen voorbereid voor wat kan komen

20 maart 2020 / COVID-19

AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland zijn voorbereid op een eventuele golf van patiënten met een vermoeden van het nieuwe coronavirus.

Een hart onder de riem boodschap Elouise kleuter Balgerhoeke

AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland zijn voorbereid op een eventuele golf van patiënten met een vermoeden van het nieuwe coronavirus. Het te volgen traject aan de triagetent van de Huisartsenwachtpost en de dienst Spoedgevallen en aan de zorgmeldpunten in het Almahuis in de Blakstraat en in de containers op het ziekenhuisdomein is nu definitief bijgestuurd en uitgestippeld. Zo zal de doorstroming nog vlotter kunnen gebeuren. Zo zijn dit weekend maar liefst 47 huisartsen paraat om u te helpen, nadat u eerst contact heeft opgenomen met uw eigen huisarts of 1733.

Ook in AZ Alma steken artsen en medewerkers nog een tandje bij. Op de dienst Spoedgevallen werd een uitbreiding van de capaciteit gecreëerd evenals op de dienst Intensieve Zorg. De cohorte-afdeling, waar de besmette patiënten kunnen terecht komen maar ook de patiënten die getest werden maar waarvan de uitslag nog niet bekend is, is klaar op volle sterkte.

De ontwikkeling van de situatie wordt dagelijks opgevolgd door een COVID19-kernteam, dat beslissingen neemt en waar nodig bijstuurt. Ondertussen zijn we blij met de vele blijken van waardering, zoals van de kleine Elouise uit Balgerhoeke, bijvoorbeeld (zie foto).

Zorg in afwachting goed voor jezelf en houd de bekende richtlijnen om besmetting te voorkomen in het achterhoofd:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht