Vlaanderenis werk

AZ Alma en huisartsen openen zorgmeldpunt in het verweer tegen het nieuwe coronavirus

12 maart 2020 / COVID-19

Het nieuwe coronavirus stelt onze zorgverlening voor een nooit geziene uitdaging. Daarom bundelen AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland de krachten in het verweer tegen het virus.

Coronavirus

Het nieuwe coronavirus stelt onze zorgverlening voor een nooit geziene uitdaging. Daarom bundelen AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland de krachten in het verweer tegen het virus. De voorbije weken werden zowel in het ziekenhuis als bij de huisartsen heel grote inspanningen geleverd om deze epidemie mee te bestrijden. Het is duidelijk dat de volgende weken heel belangrijk zullen zijn in het beheersen ervan. Om de zorg voor de patiënten zo goed mogelijk te laten verlopen maar ook om de zorg voor de zorgverlener niet uit het oog te verliezen wordt vanaf vrijdag 13 maart op het terrein van AZ Alma een zorgmeldpunt uitgebouwd.

Met dit zorgmeldpunt willen AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland tegemoet komen aan de nieuwe omschrijving van mogelijke coronapatiënten. Volgens de meest recente gevalsdefinitie worden alle patiënten met enige vorm van acute luchtweginfecties beschouwd als mogelijke coronapatiënten. Concreet gaat het dus om iedereen die niest, hoest, koorts maakt of verkouden is.

Wanneer u zich in deze toestand bevindt, dan gaat u NIET naar de consultatie van uw eigen huisarts maar belt u hem/haar op. Als die niet bereikbaar is, kan u naar de 1733 bellen. Uw huisarts of, in het geval van de 1733, de huisarts van wacht, zal u telefonisch enkele vragen stellen en u evalueren. Op basis daarvan zal de huisarts oordelen of verder lichamelijk onderzoek nodig is en hij zal u dan doorverwijzen naar het zorgmeldpunt op de site van AZ Alma aan de Ringlaan 15 in Eeklo.

Als mogelijke coronapatiënt mag u immers niet meer binnen in de Huisartsenwachtpost maar moet u in een aparte ruimte onderzocht worden. Dit zijn de maatregelen die door Volksgezondheid worden opgelegd. Dus wanneer u wordt doorverwezen naar het zorgmeldpunt op de site van AZ Alma, dan volgt u het terrein van het ziekenhuis de bordjes ‘Vermoeden coronavirus’ richting dienst Spoedgevallen. Daar zal u worden opgevangen en begeleid tot aan het zorgmeldpunt van de Huisartsenwachtpost Meetjesland.

Intussen blijven de richtlijnen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus gelden:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep.
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
  • Vermijd handen geven.
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn.

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op azalma.be of huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht