Vlaanderenis werk

Afhaal- en brengmomenten was en persoonlijk gerief uitgebreid

17 maart 2020 / COVID-19

AZ Alma heeft de afhaal- en brengmomenten van was en persoonlijke spullen voor patiënten die geen bezoek mogen ontvangen uitgebreid en aangepast.

Corona afhaalpunt was

AZ Alma heeft de afhaal- en brengmomenten van was en persoonlijke spullen voor patiënten die geen bezoek mogen ontvangen uitgebreid en aangepast. Voortaan kan men van maandag tot en met zaterdag hiervoor langslopen in het ziekenhuis.

Er geldt in AZ Alma, voorlopig tot en met 3 april, een volledig bezoekverbod. Op dit verbod zijn drie uitzonderingen: op de materniteit en de pediatrie zijn één persoon per dag toegelaten en ook bij patiënten in palliatieve setting kan, in overleg met de behandelende arts, ruimer bezoek worden toegestaan.

Voor de andere afdelingen geldt dus het volledige verbod en AZ Alma beseft dat dit tot praktische problemen kan leiden, zeker bij patiënten die hier langdurig gehospitaliseerd zijn. Daarom werkte het ziekenhuis een regeling uit voor het afhalen van vuile was en het brengen van verse was en persoonlijke spullen (verzorgingsproducten, snoep, boek, tijdschrift,…). Gelieve geen portefeuilles of waardevolle materialen mee te geven.

De verse was kan gebracht worden door familie of een mantelzorger en aan het onthaal afgegeven worden, NIET op de zorgeenheid. Dit kan voortaan:

  • van maandag t.e.m. zaterdag van 9 tot 11 uur;
  • op dinsdag, donderdag en zaterdag ook van 18 tot 19 uur.

Een onthaalmedewerker zal de aangebrachte zaken in ontvangst nemen en zal er telefonisch voor zorgen dat de vuile was van de patiënt onmiddellijk naar beneden wordt gebracht en aan familie of mantelzorger wordt overhandigd. Respecteer ook hier de afstand met het personeel achter de onthaalbalie en met de andere familieleden die iets komen brengen/halen. De propere was en ander gerief wordt dan ineens meegenomen naar de patiëntenkamer. Om geen misverstanden te hebben worden de zakken steeds getekend met een patiëntenetiket of een etiket met minimaal naam en geboortedatum. Mogelijks besmette was dient gewassen te worden op minimum 60 graden.

Vermelden we nog dat de krantenronde in het ziekenhuis opnieuw werd opgestart en dat gewerkt wordt aan de mogelijkheid om What’sApp-videocall tussen patiënten en het thuisfront te realiseren. Maar hierover morgen meer. Intussen dragen we goed zorg voor uw familielid, zo was er vandaag iemand jarig op SP-loco en die ontving van ons een ruiker bloemen! De verjaardagsknuffels zijn voor later…

Intussen blijven de richtlijnen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus gelden:

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
  • Vermijd handen geven.
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn.

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op azalma.be of huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

Nieuwsoverzicht