Vlaanderenis werk

Aanpassing bezoekregeling, begeleiding bij consultaties en restaurantwerking

28 juli 2020 / COVID-19

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 27 juli enkele beslissingen genomen die jammer genoeg ook op onze werking een impact hebben. Daarom scherpen we tijdelijk (29 juli t.e.m. 31 augustus) onze richtlijnen aan en dat op drie niveaus.

AZALMA2020066 LR

1. Bezoek

Bezoekers zijn dagelijks welkom vanaf 14 tot uiterlijk 18 uur, gedurende maximum één uur.
Het gaat om bezoek aan patiënten die langer dan twee dagen aanwezig zijn.
Bezoek vindt plaats door éénzelfde persoon per week. Een nieuwe week start op maandag, maar met uitzondering van deze week op woensdag. Concreet: vanaf 29 juli tot en met 2 augustus is dagelijks énkel bezoeker A welkom. Pas op maandag 3 augustus mag dat gedurende één week elke dag dezelfde bezoeker B of terug A zijn, naargelang de situatie.

Uitzonderingen

Bezoek bij patiënten op de dienst Spoedgevallen is niet toegestaan, behalve bij volgende uitzonderingen: minderjarigen jonger dan 15, hulpbehoevenden of mensen in een palliatieve setting.
Bezoek is evenmin toegestaan bij patiënten op ZE22 (kortverblijf) en in de dagziekenhuizen, met uitzondering van het oncologisch dagziekenhuis, waar we bij zwaar hulpbehoevende patiënten een begeleider toestaan.
Op de pediatrie mogen beide ouders tegelijk langskomen.
Op de materniteit mag de partner eventuele broertjes of zusjes van de pasgeborene meebrengen.
Bezoek aan Intensieve zorg of aan Hartbewaking en beroertezorg is toegelaten na afspraak en binnen bepaalde tijdsblokken, éénzelfde persoon per week.

Afspraken

U mag de laatste twee weken niet ziek zijn geweest noch COVID-19-symptomen hebben vertoond.
U draagt een mondmasker bij het binnenkomen van het ziekenhuis en moet de handen wassen aan de wasplaats vooraan bij het betreden én het verlaten van de afdeling.
Neem in de kamer plaats op een stoel achter het voeteneind van het bed. We vragen om geen fysiek contact met de patiënt te hebben en in de kamer zo weinig mogelijk elementen aan te raken.

2. Begeleiding bij poliklinische consultaties

Begeleiding is enkel toegelaten bij patiënten tot 15 jaar en bij hulpbehoevenden.
Ook zwangere dames mogen hun partner meenemen naar de gynaecoloog. In alle andere gevallen wordt begeleiding niet toegestaan.

Afspraken

We vragen om niet vroeger dan 15 minuten voor uw afspraakmoment naar het ziekenhuis te komen. Zo niet, wacht u nog even buiten.
Was uw handen grondig met zeep voorafgaand aan en volgend op uw consultatie. U kan daarvoor onze toiletten bezoeken.
We vragen ook om de wachtzaal voor te behouden voor onze patiënten en als begeleider op de gang van diezelfde wachtzaal te wachten. Zowel de patiënt als de begeleider zijn verplicht te allen tijde een eigen mondmasker aan te houden.

3. Restaurant

Het restaurant blijft tot eind augustus gesloten voor bezoekers en externen.

We beseffen dat deze aanpassingen hard kunnen aankomen. Tegelijk verplicht de stijging in het aantal besmettingen ons om onze baseline zorg met een hart nog meer kracht bij te zetten: uw én onze gezondheid komt op de eerste plaats.
Hartelijk dank om samen met ons te blijven meevechten tegen het coronavirus, zodat we elkaar binnenkort op een normale manier kunnen terugzien.
We wensen u ondertussen het allerbeste toe.

Nieuwsoverzicht