Vlaanderenis werk

Aangepast traject voor aanmelding met coronavermoeden

17 maart 2020 / COVID-19

Wie denkt een mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus te hebben opgelopen en daarmee naar de dokter wil, moet daarvoor een afgelijnd traject volgen.

Corona callcenter HAWP

Wie denkt een mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus te hebben opgelopen en daarmee naar de dokter wil, moet daarvoor een afgelijnd traject volgen. Het is van het grootste belang dat dit traject aangehouden blijft om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.

  • Neem eerst contact op met uw eigen vaste huisarts of, indien die niet bereikbaar is, met de huisarts met wachtdienst via het nummer 1733.
  • Die zal na telefonische consultatie oordelen of u zich moet aanmelden aan het triagepunt van de Huisartsenwachtpost Meetjesland en de dienst Spoedgevallen op het terrein van AZ Alma.
  • In dat geval belt u naar het callcenter voor een afspraak: 09 310 01 00. Dat callcenter zal u een afspraakmoment geven, respecteer dat stipt en kom niet te vroeg.
  • De triagetent is open van 16 uur tot middernacht.
  • Ook patiënten met ‘andere dan corona’-klachten komen (na afspraak via het callcenter) via dit triagepunt en zullen afgeleid worden naar de dienst Spoedgevallen.
  • In de triagetent wordt u ingeschreven en kort gezien door een huisarts voor een eerste selectie. Die zal beslissen naar waar u wordt doorgestuurd: ofwel naar het zorgmeldpunt, ofwel naar de dienst spoedgevallen ofwel naar huis voor thuisisolatie.

Het zorgmeldpunt is open tot middernacht. De Huisartsenwachtpost Meetjesland zorgt in eerste instantie voor de werking van vier zorgmeldpunten: twee in de containerconsultaties op het terrein AZ Alma, twee in het Almahuis in de Blakstraat, vlakbij AZ Alma. Op die manier wordt de drukte gespreid en is het mogelijk om de nodige afstand te bewaren tijdens het wachten. Er zijn in totaal zeven zorgmeldpunten, er is dus nog extra ruimte voor uitbreiding.

Wie na de consultatie in het zorgmeldpunt terug huiswaarts gaat, kan het terrein van AZ Alma verlaten via het hek aan de dienst Spoedgevallen en zo via de Blakstraat naar huis rijden. Let op, het is VERBODEN om het terrein van AZ Alma te betreden via het hek aan de Blakstraat, dat moet nog steeds gebeuren via de rotonde op de Ringlaan en vervolgens kunt u naar de achterzijde rijden, waar de triagetent, de Huisartsenwachtpost, de dienst Spoedgevallen en de zorgmeldpunten zich bevinden. Parkeren moet trouwens steeds op het terrein van AZ Alma, NIET in de Blakstraat. Gelieve ook de inrijpoort van de dienst Spoedgevallen steeds vrij te houden voor ambulances.

Nieuwsoverzicht